FN: Danmark bør fjerne blasfemiparagraf

Mens den danske regering ønsker at bevare blasfemiparagraffen, opfordrer FN's rapportør for religionsfrihed nu til, at alle lande fjerner deres blasfemilovgivning. Nu må regeringen ændre standpunkt, mener Dansk Folkeparti

Heiner Bielefeldt, FN's særlige rapportør, foreslår at alle FN lande skal afskaffe deres blasfemiparagraf.
Heiner Bielefeldt, FN's særlige rapportør, foreslår at alle FN lande skal afskaffe deres blasfemiparagraf.

”Mit budskab er krystalklart. Ingen lande bør have en blasfemiparagraf. Og dem, der har det, skal se at få den fjernet.”

Sådan siger Heiner Bielefeldt, der er FN's særlige rapportør for religions- og trosfrihed og professor i menneskerettigheder ved Erlangen Universitet i Tyskland.

Det ligger Heiner Bielefeld meget på sinde at få verdens lande til at forstå, at netop blasfemiparagraffen ikke er nødvendig, når det gælder angreb rettet mod religiøse grupper.

”Jeg har selvfølgelig hørt om angrebene i Danmark den 14. februar og jeres efterfølgende diskussioner vedrørende en eventuel ophævelse af blasfemiparagraffen. Og det er min helt klare over-bevisning, at det skal I gøre. Der skal selvfølgelig ikke herske tvivl om, at angreb imod religiøse grupper skal straffes, men det bør ske med hjemmel i anden lovgivning end blasfemiparagraffer,” lyder det fra FN-rapportøren.

Heiner Bielefeldt understreger, at hans meldinger skal ses i en større sammenhæng. Han mener helt generelt, at det er problematisk, når lande lovgiver med baggrund i religiøse hensyn eller forbehold over for de generelle menneskerettigheder.

”Der gælder jo helt principielt en frihed for det enkelte menneske i forhold til religion og tro. Den skal staterne ikke blande sig i ved hjælp af særlovgivning,” siger Heiner Bielefeld.

FN-rapportørens udtalelser rammer lige ned i en dansk politisk debat om blasfemilovgivningen. Her har regeringen på baggrund af en rapport fra Straffelovrådet valgt at bevare den nuværende lovgivning, der blandt andet kriminaliserer de groveste former for offentlige forhånelser og latterliggørelse af religion.

Straffelovrådet har blandt andet peget på, at der ved en fjernelse af forbuddet vil kunne forekomme offentlige afbrændinger af hellige bøger som Bibelen eller Koranen, uden at myndighederne vil kunne gribe ind. Disse handlinger er nemlig ikke dækket ind af anden lovgivning.

Medlem af Venstres gruppebestyrelse Esben Lunde Larsen, som støtter blasfemiparagraffen, lader sig da heller ikke påvirke af den markante udtalelse fra FN-rapportøren.

”Det har ingen indvirkning på mig, hvad FN måtte mene. Jeg mener, det er godt i et land som vores at have en blasfemiparagraf. Der er sjældent kommet noget godt ud af, at folk forhåner andres gudsopfattelser. Jeg har ingen interesse i at lave om på det system, vi har i dag, hvor vi er forpligtede på både menneskerettighederne og blasfemiparagraffen,” siger han.

Retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Skaarup mener derimod, at meldingen fra FN bør få regeringen til at gen-overveje sin stillingtagen til blasfemiparagraffen.

”Forhåbentligt betyder det, at regeringen vil afskaffe paragraffen, der er et levn fra en anden tid og uden praktisk betydning i dag. Når både FN og Institut for Menneskerettigheder taler for at fjerne den, så må det efterhånden være svært for regeringen at opretholde forsvaret for den antikverede og formålsløse blasfemiparagraf, vi har,” siger han.

Professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard understreger, at en udmelding fra FN ikke forpligter den danske regering.

”I forhold til de internationale menneskerettigheder er det ikke i sig selv afgørende, hvordan loven er skruet sammen, men hvordan den praktiseres i konkrete tilfælde. Som Straffelovrådet omhyggeligt har redegjort for, kan de principper og rettigheder, som er inde i billedet her, trække i forskellige retninger. Og rådet peger på gode grunde til ikke at ophæve bestemmelsen, som jo på ingen måde har været misbrugt, og i nyere tid er ingen jo blevet straffet for blasfemi. Men som ultimativ sikkerhedsventil har paragraffen sin berettigelse,” siger han.