Prøv avisen

FN's mærkedage, mærkeår og mærkeuger - se dem alle her

Kalender

Poesidag, postdag, toiletdag, statistikdag. FN har gjort mange af årets dage til særlige mærkedage. Få overblikket her

Hver dag er en særlig dag. Næsten, i hvert fald. Hvis man spørger FN.

Som Kristeligt Dagblad skriver i dag, bliver der stadig flere mærkedage.

LÆS OGSÅ: Stadig flere mærkedage skygger for de vigtige budskaber

Her følger en samlet liste over FN's mærkedage. Og mærkeår. Og mærkeuger. Og mærke-tiår. For den slags findes også.

FN-dage
JanuarFebruar


Marts

April


Maj
 • 3. maj International Dag for Pressefrihed
 • 8./9. maj Mindedag for Ofrene under Anden Verdenskrig
 • 11. /12. maj Verdensdag for Trækfugle (UNEP)
 • 15. maj International Familiedag
 • 17. maj Verdensdag for Telekommunikation
 • 17. maj Verdensdag for Informationssamfund
 • 21. maj Verdensdag for Kulturel Mangfoldighed for Dialog og Udvikling
 • 22. maj International Dag for Biologisk Mangfoldighed
 • 24. maj Vesak Dag
 • 29. maj International Dag for FNs Fredsbevarende Styrker
 • 31. maj International Dag mod Tobak (WHO)


Juni
 • 4. juni International Dag for Børn som er Ofre for Aggression
 • 5. juni Verdensdag for Miljø
 • 8. juni Verdens Havdag
 • 12. juni Verdensdag for Bekæmpelse af Børnearbejde (ILO)
 • 14.juni Verdens Blod-donor dag (WHO)
 • 15. juni International Dag mod Misbrug af Ældre
 • 17. juni Verdensdag for Bekæmpelse af Ørkenudbredelse og Tørke
 • 20. juni Verdensdag for Flygtninge
 • 23. juni FNs Dag for Offentlige Tjenester
 • 23. juni Internationale Dag for Enker
 • 26. juni International Dag mod Misbrug af og Ulovlig Handel med Narkotika
 • 26. juni International Støttedag for Torturofre


Juli
 • 6. juli International Dag for Kooperativer
 • 11. juli Verdens Befolkningsdag
 • 18. juli International Nelson Mandela Dag


August
 • 9. august International Dag for Verdens Oprindelige Folk
 • 12. august International Ungdomsdag
 • 19. august Verdensdag for Humanitært Arbejde
 • 23. august International Dag til Minde om Slavehandel og dets Afskaffelse
 • 29. august International Dag mod Atomprøvesprængninger


September
 • 5. september International Dag for Velgørenhed
 • 8. september International Dag for Læse- og Skrivefærdighed (UNESCO)
 • 10. september International Dag for Selvmordsforebyggelse (WHO)
 • 12. september International Dag for Syd-Syd-samarbejdet
 • 15. september International Dag for Demokrati
 • 16. september International Dag for Besvarelse af Ozonlaget
 • 21. september International Fredsdag
 • 27. september Verdensdag for Turisme (UNWTO)
 • 27. september International Hjeretedag (WHO)
 • 28. september International Rabiesdag (WHO)
 • 29. september International Søfartsdag


Oktober
 • International Dag for Bolig- og Bebyggelsesspørgsmål (første mandag i oktober)
 • International Dag for Levesteder (første mandag i oktober)
 • 1. oktober International Ældredag
 • 2. oktober International Dag for Ikke-vold
 • 5. oktober International Lærerdag (UNESCO)
 • 9. oktober Verdenspostunionens Dag
 • 10. oktober International Dag for Mental Sundhed
 • 10. oktober Verdensdag for Syn (WHO) (Den anden torsdag i Oktober)
 • 11. oktober International Pigedag
 • 13. oktober International Dag for Reduktion af Omfanget af Naturkatastrofer
 • 15. oktober International Dag for Kvinder fra Landlige Områder
 • 16. oktober Verdens Fødevaredag
 • 17. oktober International for Udryddelse af Fattigdom
 • 20. oktober Verdens Statistikdag
 • 24. oktober FN-dagen
 • 24. oktober Verdensdag for Information om Udviklingsspørgsmål
 • 27. oktober Verdensdag for Audiovisuel Kulturarv (UNESCO)


November
 • 6. november International Dag mod Ødelæggelse af Miljøet i Krig og under Væbnede Konflikter
 • 10. november Verdens Videnskabsdag for Fred og Udvikling (UNESCO)
 • 14. november Verdensdiabetesdagen (WHO)
 • 17. november Verdens Filosofi-dag (UNESCO)
 • 19. november Verdensdag for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (WHO)
 • 19. november International Toiletdag
 • 20. november Industrialiseringsdag for Afrika
 • 20. november Universel Børnedag
 • 21. november International TV-dag
 • 21. november International Dag for Tolerance
 • 21. november International Filosofidag
 • 21. november International Mindedag for Trafikofre (tredje søndag i november)
 • 25. november International Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder
 • 29. november International Solidaritetsdag for det Palæstinensiske Folk


December
 • 1. december Verdensdag for AIDS
 • 2. december International Dag for Udryddelse af Slaveri
 • 3. december International Dag for Personer med Handicap
 • 5. december International Dag for Frivilligt Arbejde for Økonomisk og Social Udvikling
 • 7. december International Dag for Civil Luftfart
 • 9. december International Anti-Korruptionsdag
 • 10. december Menneskerettighedsdag
 • 11. december International Dag for Verdens Bjerge
 • 18. december International Dag for Migranter
 • 20. december International Solidaritetsdag


Internationale uger
Februar
 • Første uge i februar: International Uge for Tværreligiøs Harmoni


Marts
 • 21. -27. marts International Uge for Solidaritet med Folk der kæmper mod Racisme og Racediskrimination


April
 • 23. - 29. april International Uge for Vejsikkerhed
 • Sidste uge i april International Uge for Uddannelse (UNICEF)


Maj
 • 25. -31. maj International Uge for Solidaritet med Folk fra Ikke-selvstyrende Territorier


August
 • 1.-7. august International Ammeuge (WHO)


Oktober
 • 4. - 10. oktober International Rumuge
 • 24. - 30 oktober International Nedrustningsuge


November
 • 6.-12. november International Uge for Videnskab og Fred


Internationale årInternationale tiår
 • 2001-2010 Tiår for Bekæmpelse af Malaria i Udviklingslande, især Afrika
 • 2001-2010 Andet Internationale Tiår for Afskaffelse af Kolonialisme
 • 2001-2010 Internationalt Tiår for Fredskultur og Ikke-vold mod Verdens Børn
 • 2003-2012 FNs Tiår for Læse- og Skrivefærdighed: Uddannelse til Alle
 • 2005-2014 Andet Internationale Tiår for Oprindelige Folk
 • 2005-2014 FNs Tiår for Uddannelse om Bæredygtig Udvikling
 • 20052015 Internationalt Tiår for Handling, Vand for Livet
 • 2006-2016 Tredje Tiår for Genoprettelse og Bæredygtig Udvikling i de Påvirkede Regioner efter Tjernobyl-katastrofen
 • 2008-2017 Andet Internationale Tiår til Udryddelse af Fattigdom
 • 2010-2020 FNs Tiår for Ørkener og Kampen mod Ørkenspredning
 • 2011-2020 FN's Tiår for Vejsikkerhed
 • 2011-2020 FN's Tiår for Biodiversitet
 • 2011-2020 Tredje Internationale Tiår for Afskaffelse af Kolonialism
 • 2014-2024 FN's Tiår for Bæredygtig Energi til Alle


Kilde: unric.org