For første gang i 1000 år er bævere set nord for Limfjorden

Vildtkonsulenter fra Naturstyrelsen Thy er overraskede over, at gnaveren har fundet vej til Han Herred.

Bæveren fortsætter med at dukke op nye steder i den danske natur. Og for første gang i omkring 1000 år har bævere igen bosat sig nord for Limfjorden.

Det fortæller DR Nordjylland.

- Det er første gang, at bæveren har krydset Limfjorden og har haft tæerne i saltvand, siger vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy.

18 bævere blev sat ud i Klosterheden i Vestjylland i 1999. Siden har de ynglet og bredt sig til blandt andet Vesthimmerland, men det er lidt af en overraskelse, at to bævere nu er blevet observeret i Han Herred.

- Vi kunne nok formode, det ville ske på et eller andet tidspunkt. Men det var ikke den første afstikker, vi havde forventet. Vi havde forventet den ville følge ferskvandsvandløbene ind i Jylland, siger han.

En bæver er observeret ved hul 5 hos Jammerbugtens Golfklub i Fjerritslev.

- Vi opdagede at vores grøfter var fyldt med vand. Og da vi kiggede efter, hørte vi rislen, og så at der var bygget en dæmning, siger greenkeeper Anders Nielsen til DR Nordjylland.

En anden bæver er observeret et sted på Naturstyrelsens arealer i området. Et sted styrelsen ønsker at holde hemmelig af hensyn til, at bæveren skal have fred.

- Bæveren er en vigtig entreprenør. Den skaber vådområder og levesteder, som er vigtige for en lang række dyr. Men omvendt så kender den ikke vandløbsloven, så der bliver nogle udfordringer i forhold til områder, som bliver sat under vand, hvor det ikke er hensigtsmæssigt for os mennesker, siger vildt konsulent Tommy Hansen.

Bævere kan veje op til 40 kilo, og i det fri lever de i reglen op til 15 år. De blev udryddet i Danmark særligt på grund af deres eftertragtede pels.