For første gang i Danmark: Domstol skal afgøre, om kommune svigtede mobbet barn

I morgen afgør Københavns Byret, om det skal udløse erstatning, at en pige blev mobbet af sine klassekammerater på Valby Skole. Sagen er den første af sin art og kan få konsekvenser for kommuners fremtidige håndtering af mobning, forudser advokat

Pigen, som sagen handler om, er nu flyttet til en anden skole. Men hun har stadig mén fra den mobning, hun var udsat for på Valby Skole i 2018, påpeger familiens advokat. Arkivfoto.
Pigen, som sagen handler om, er nu flyttet til en anden skole. Men hun har stadig mén fra den mobning, hun var udsat for på Valby Skole i 2018, påpeger familiens advokat. Arkivfoto. . Foto: Torben Klint/Ritzau Scanpix.

Skal en kommune yde erstatning, fordi et barns menneskerettigheder krænkes, hvis det udsættes for mobning i skolen?

Det spørgsmål skal Københavns Byret tage stilling til, når retten onsdag afsiger dom i en sag om mobning. Et forældrepar kræver 100.000 kroner i erstatning til deres datter fra Københavns Kommune, fordi skolen efter forældrenes opfattelse har tilsidesat datterens menneskerettigheder. Skolen fik nemlig ikke stoppet den fysiske vold og mobning fra klassekammerater, som pigen var udsat for, da hun gik i 0.og 1. klasse på Valby Skole i 2018.

Familien klagede til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, som ifølge familiens advokat konkluderede, at skolen havde overtrådt loven om undervisningsmiljø.

”Sagen er den første af sin art og meget principiel. Det store spørgsmål er, om børn har ret til erstatning, hvis en skole ikke foretager sig noget i en sag om mobning. På mange måder er det en klassisk mobbesag. Nogle drenge slog, sparkede og mobbede pigen, og på et tidspunkt blev hun holdt fast af fire drenge, mens fire andre drenge sparkede bolde på hende. Lærerne satte et trivselsforløb i gang, men der blev ikke for alvor grebet ind, og pigen blev mere og mere ked af at gå i skole,” fortæller familiens advokat Mads Krøger Pramming, der har ført sagen.

Pigen er i dag flyttet til en anden skole, men har ifølge Mads Krøger Pramming stadig mén af den mobning, hun var udsat for.

”Vi mener, at der er tale om en overtrædelse af Børnekonventionens artikel 19, der handler om statens forpligtigelse til at beskytte børn mod alle former for fysisk og psykisk vold. Det er også en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 om, at staten skal beskytte enhver mod nedværdigende behandling,” forklarer Mads Krøger Pramming.

Hvis familien vinder sagen, kan det ifølge Mads Krøger Pramming få betydning for andre i samme situation.

”Sagen kan først og fremmest betyde, at kommunerne får en skærpet opmærksomhed på deres pligt til at handle i sager om mobning. Men det er ikke min fornemmelse, at der vil komme mange tilsvarende retssager,” siger Mads Krøger Pramming.   

Hverken Københavns Kommune eller Kommunernes Landsforening ønsker at kommentere sagen, før dommen er afsagt.

Ligebehandlingschef Nikolaj Nielsen fra Institut for Menneskerettigheder kan heller ikke kommentere den konkrete sag.

”Generelt kan mobning være en krænkelse af barnets rettigheder, og det kan også være en overtrædelse af menneskerettighederne, hvis der for eksempel på grund af fysisk mobning er tale om nedværdigende behandling,” siger Nikolaj Nielsen.

Han henviser til, at Bornholms Regionskommune tidligere på året af Østre Landsret blev dømt til at betale en kvinde en godtgørelse på 300.000 kroner, fordi kommunen ikke havde grebet ind, da hun som barn var blevet udsat for vanrøgt i hjemmet.

”Principielt er kommunen ikke ansvarsfri, fordi mobning foregår i skolen. Hvis skolen er vidende om, at et barn udsættes for nedværdigende behandling, så har skolen en forpligtigelse til at gribe ind. I Sverige og Norge er kommuner blevet dømt for ikke at gribe ind i sager om mobning,” siger Nikolaj Nielsen.

Naja Kinch Sohn, der er Red Barnets ekspert i forebyggelse og bekæmpelse af mobning, understreger, at konflikter om mobning ikke bliver løst af en retssag eller en klage.

”Men samtidig er det godt for børns retssikkerhed, at sager om mobning kan komme for retten, hvis de ikke kan løses på anden måde. Det er en børnerettighed ikke at blive mobbet og udsat for vold og diskrimination,” siger Naja Kinch Sohn, som understreger, at mobning er et komplekst fænomen med mange ofre.

”Der er ikke to sager, som er ens. Mobning handler om dynamikken i en gruppe. Det kræver en indsats i skolen og et samarbejde mellem forældre og lærere at stoppe mobning,” siger Naja Kinch Sohn.