Første tigger dømt til udvisning af Danmark

En 63-årig rumænsk kvinde blev i går som den første udvist af Danmark med indrejseforbud for tiggeri. Dommen falder kort tid efter, at Folketinget før sommerferien vedtog en skærpelse af straffen for tiggeri

Den 63-årige rumænske kvinde har tigget ved Nørrebro Station i København, hvor hun har siddet med et bæger i hånden og forsøgt at få øjenkontakt med forbipasserende.
Den 63-årige rumænske kvinde har tigget ved Nørrebro Station i København, hvor hun har siddet med et bæger i hånden og forsøgt at få øjenkontakt med forbipasserende. Foto: Thomas Borberg/ritzau.

Den rumænske kvinde støttede sig til en stok og gik ind i retssalen iført stærke briller, lang nederdel og laksefarvede crocs-sandaler. Med sit furede ansigt smilede hun til de tilhørende journalister og lignede ikke just en alvorlig trussel mod danske samfundsinteresser.

Men den 63-årige kvinde skulle ind i retslokalet for at modtage en dom. I Københavns Byret blev hun i går den første tigger til at blive dømt til udvisning af Danmark, efter at Folketinget i juni vedtog nye, skærpede bestemmelser for betleri. De skærpede strafferammer blev vedtaget efter måneders debat om det stigende tiggeriproblem i særligt København, og udvisningen af kvinden skete netop med truslen mod samfundsinteresserne som begrundelse.

Den rumænske kvindes konkrete forbrydelse består i at tigge ved Nørrebro Station i København, hvor hun har siddet med et bæger og forsøgt at få øjenkontakt med forbipasserende. I forvejen er kvinden dog to gange tidligere dømt for betleri i Danmark, og det var en skærpende omstændighed for straffen, der konkret lød på 20 dages ubetinget fængsel, udvisning af Danmark og seks års indrejseforbud.

Efter domsafsigelsen meddelte kvinden, at hun ikke regner med at komme tilbage til Danmark. Tidligere på dagen havde hun ifølge nyhedsbureauet Ritzau fortalt, at hun har rejst til og fra Danmark igennem flere år og har syv børn i Rumænien.

Hjemlandet er medlem af EU, og som retsformand Lone Bach Nielsen sagde i retten, kan man ikke sådan lige udvise EU-borgere.

Men retten fandt, at kvinden udgør en reel, umiddelbar og alvorlig trussel mod grundlæggende, danske samfundsinteresser i kraft af, at hun nu for tredje gang bliver dømt for tiggerivirksomhed, som hun vel at mærke er rejst til Danmark for at udføre, og fordi tiggeri foran stationer udgør en skærpende omstændighed i lovgivningen. Med dommen skal kvinden først afsone sin resterende straf i Danmark, hvorefter hun skal sendes hjem til Rumænien med det først mulige fly.

Kvindens forsvarsadvokat, Lene Sejersen, erklærede sig efter dommen ærgerlig over, at ”min klient ikke ønskede at anke til landsretten, fordi jeg gerne ville have haft en afgørelse fra en højere instants på det her”.

”Jeg har meget svært ved at se, at det at sidde på gaden og ikke gøre andet end at have en kop foran sig er en trussel mod vores grundlæggende samfundsinteresser,” sagde Lene Sejersen og tilføjede spørgende, om der ikke for EU-borgere skal ”mere til”, førend man kan blive udvist med seks års indrejseforbud.

Anklager ved Københavns Politi Marlene Beynon var omvendt tilfreds med dommen.

”Retten har vurderet, at den adfærd, som tiltalte i den her sag har udvist nu for tredje gang, udgør en trussel mod danske, grundlæggende samfundsinteresser, og der dermed er udvisning. Så ja, det er vi tilfredse med,” sagde Marlene Beynon og betonede, at det ikke var den konkrete form for kriminalitet, men ”den gentagne form for kriminalitet, der udgør en trussel”.

”Vi mener, at når man gentagne gange begår kriminalitet, som hun jo gør, er der altså grundlag for udvisning,” sagde hun.

Det var regeringen, der sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i juni vedtog at skærpe staffen for betleri til 14 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde for betleri begået i gågader, ved stationer, i offentlige transportmidler eller i og ved supermarkeder.

”Det er det, retten følger, og så giver de hende 20 dage, fordi hun tidligere er straffet,” sagde Marlene Beynon.

Dansk Folkepartis gruppeformand og formand for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup, skrev efter dommen på det sociale medie Twitter, at ”nu begynder loven at virke - dejligt!”