Prøv avisen

Folkehøjskolen har formet nationen i 175 år

Arkivfoto. Foto: Peter Kristensen

Den 7. november 1844 åbnede Rødding Højskole og blev dermed begyndelsen på det, der skulle blive den danske højskolebevægelse. Her fortæller fem kendte danskere, hvad højskolen har betydet for Danmark og dem selv

Uffe Ellemann-Jensen, tidligere udenrigsminister og formand for Venstre

Hvad har højskolen betydet for Danmark?

Højskolen har betydet utrolig meget for at hæve den brede befolknings videns- og uddannelsesniveau, for at opdrage danskerne og for at styrke sammenhængskraften i Danmark.

Hvad har højskolen betydet for dig?

Det er noget vrøvl, at jeg skulle være mere handelshøjskole end højskolevenstre, sådan som det er blevet sagt. Jeg har hverken gået på højskole eller handelshøjskole. Min mor var engageret i højskolebevægelsen og havde været på gymnastikhøjskole i Ollerup. Min far ville gerne have været på højskole, men det var der ikke råd til i et fattigt husmandshjem. Jeg er vokset op med højskolesangbogen, og den sangtradition har jeg taget med videre i livet. Især tidligere betød det meget for os i Venstre at begynde og afslutte møder med en højskolesang.

Ghita Nørby, skuespillerinde

Hvad har højskolen betydet for Danmark?

Jeg vil klart kalde højskolerne en berigelse. I dagens Danmark bliver unge mennesker ofte puttet ind i kasser, og for mig at se må det være forfærdeligt at føle, at man skal passe ned i dem. Det findes slet ikke på højskolerne. Højskolen sørger for oplysning. Den lærer dig ikke at være egoistisk, som vi ellers bliver opdraget til at være i dag. Og den giver dig lov til at være et frodigt lille menneskebarn, der er selvstændigt tænkende, og som deltager i andre menneskers liv.

Hvad har højskolen betydet for dig?

På Askov Højskole kom jeg som ung væk fra det teatermiljø, jeg kendte, og jeg lærte at stå på egne ben. Min tid på højskole er den største gave, mine forældre har givet mig. Højskoleopholdet gjorde, at jeg blev et selvstændigt menneske. Ganske enkelt.

Lea Korsgaard, journalist og chefredaktør for den digitale avis Zetland

Hvad har højskolen betydet for Danmark?

Først og fremmest var højskolebevægelsen med til at gøre Danmark til det land, vi kender i dag. Højskolerne organiserede og mobiliserede landbokulturen. Den gjorde en forhutlet almue, der aldrig havde lært at leve i et demokrati, i stand til at danne et folkestyre. Ser man tilbage på højskolen i en historisk kontekst, er det netop dét, der træder frem.

Hvad har højskolen betydet for dig?

For mig er højskoleånd først og fremmest at turde sige ’ja’ og træde ind i manegen. At deltage, bruge sine evner og bidrage simpelthen. Den er det modsatte af at sætte sig op på tilskuerrækken og beholde overfrakken på. Den livsindstilling, jeg har med mig, har taget afsæt i højskoleånden. Alene det at gøre et ærligt forsøg, har for mig altid betydet et plus i bogen. Uanset om man så fejler, tumler rundt, eller om planen ikke lykkedes.

Dy Plambeck, forfatter og digter

Hvad har højskolen betydet for Danmark?

Jeg mener, at højskole er noget unikt dansk. Det er en skoleform, som ganske vist er blevet kopieret i Sverige og USA og andre steder, men som begyndte her. Det særlige er, at det var og stadig er et sted, hvor man ikke lærer for at få karakterer eller bestå en test, men hvor man lærer at være menneske.

Hvad har højskolen betydet for dig?

Jeg var elev på Testrup Højskole i 2000, og det ændrede hele min livsbane. Ført havde jeg gået i gymnasiet og været ude at rejse og overvejede at læse antropologi eller psykologi. Nu kom jeg på skrivelinjen og blev opfordret af min højskolelærer til at søge ind på forfatterskolen. Jeg kom ind, fik skrevet min første bog og fik efterfølgende et arbejdsstipendium, så jeg kunne skrive videre. Jeg synes, det viser noget om, at højskolen er det sted, man opdager nye sider af sig selv.

Mogens Lykketoft, tidligere finansminister, udenrigsminister og formand for Socialdemokratiet

Hvad har højskolen betydet for Danmark?

Højskolerne har været helt afgørende for kulturudviklingen i Danmark. De har udgjort en væsentlig del af løfterne hos landbrugs- og arbejderbevægelserne, der blandt andet har betydet, at ganske almindelige folk uden lange formelle uddannelser har fået kundskaber og færdigheder til at begå sig. Man har derved gjort det danske samfund til noget forholdsvist enestående.

Hvad har højskolen betydet for dig?

Jeg har optrådt utallige gange som lærer på forskellige højskoler, særligt arbejderhøjskoler. Jeg har meget varme følelser for højskoleformen. Man uddanner mennesker til at få et bredere samfundssyn end det, som mange har med sig fra grundskolen, og det ligger der en stor værdi i.

Foto: Leif Tuxen
Foto: Iben Gad
Foto: Leif Tuxen
Foto: Leif Tuxen