Folkekirken vil missionere igen

Når opsøgende missionsarbejde er på vej tilbage i folkekirken, skyldes det en erkendelse af samtidens krav til synlighed, vurderer iagttagere

Flere steder i landet ansættes gadepræster, ligesom et stigende antal sognepræster deltager ved baby- og bryllupsmesser. På billedet ses gadepræst Mia Rahr Jacobsen. Arkivfoto.
Flere steder i landet ansættes gadepræster, ligesom et stigende antal sognepræster deltager ved baby- og bryllupsmesser. På billedet ses gadepræst Mia Rahr Jacobsen. Arkivfoto. Foto: Christian Lindgren.

Mission er på vej ind i det brede folkekirkelige arbejde efter i mange år at have været forbeholdt de kirkelige vækkelsesbevægelser som Indre Mission. Flere steder i landet ansættes gadepræster, ligesom et stigende antal sognepræster deltager ved baby- og bryllupsmesser. I en rundspørge til landets præster foretaget af Morgenavisen Jyllands-Posten svarer 34 procent ja til, at præster skal missionere ved aktivt at opsøge sognebørn. Når et stigende antal præster igen kaster sig over det opsøgende missionsarbejde, er det af ren og skær nødvendighed, hvis kristendommen fortsat skal spille en rolle for kommende generationer af danskere, siger formand for Landsforeningen af Menighedsråd Inge Lise Pedersen.

”Folkekirken og præsterne er ikke længere til stede som en selvfølge, men er nødt til aktivt at gøre noget for at være synlige i folks liv. I dag er der også en udbredt forventning om, at hvis man har noget på hjerte, så skal man også være aktiv i forhold til at kommunikere det. Passivitet regnes for ligegyldighed og mangel på engagement,” siger hun.

Folkekirkens aktuelle udfordringer med synligheden kan aflæses direkte i dåbsprocenten, som de seneste 20 år er faldet fra cirka 80 procent til 65,9 procent i 2012, fortæller Inge Lise Pedersen. Hun peger på, at hvis den udvikling skal vendes, er folkekirken nødt til at være der, hvor folk er, som mission ofte kaldes på nudansk.

”Kristendom skal ikke stoppes ned i halsen på danskerne, men når folkekirken har stor succes med eksempelvis babysalmesang, så vil det være oplagt at blive bedre til at gøre brug af den kontaktflade til også at tale om dåb og kristendommens betydning. Det kræver, at præsten kommer på banen,” siger Inge Lise Pedersen.

Når tidligere tiders berøringsangst over for mission er ved at forsvinde, hænger det ifølge lektor og afdelingsleder for teologi på Aarhus Universitet Peter Lodberg sammen med en opfattelse af, at hvis folket ikke vil komme til kirken, må kirken komme til folket.

”Især mange af de yngre præster, som er vokset op i en tid, hvor kirke og kristendom ikke ligger lige for, har kastet forsigtigheden omkring missionsarbejdet overbord. For dem er det naturligt at skulle begrunde deres forhold til kristendommen,” siger Peter Lodberg.

Alligevel vurderer han, at det kan blive svært for folkekirkens præster at skabe en egentlig vækkelse i befolkningen, som kan vende de faldende dåbstal.

”Kirken står i dag meget alene med opgaven at formidle kristendommens budskab. Tidligere var både skole, medier og familien med til at løfte den opgave. Men folkekirken er nødt til at gøre forsøget. Det er det, vi ser i øjeblikket,” siger han.