Prøv avisen

Folkeskolen svigter særligt begavede elever

Det er ikke altid nemt at være et højt begavet barn. Forleden besøgte Kristeligt Dagblad et selvudviklingskursus for højt begavede børn på Brandbjerg Højskole ved Jelling. Kurset skal hjælpe børnene til bedre at kunne håndtere at være anderledes. Her ses fra venstre Victor Nørregaard Henningsen, Mille Dybdal Cajar, Mads Dybdal Cajar og Marcus Ryding i færd med at bygge en raket. -- Foto: Jesper Kristensen.

Folkeskolens indsats over for de højt begavede elever er for dårlig og har nærmest ingen effekt, konkluderer den første undersøgelse på området

Når folkeskolerne i næste uge begynder igen efter sommerferien, vil mindst hver tredje af dem have særlige tilbud til højt begavede børn. Men tilbuddene er generelt ikke gode nok. Det konkluderer den første undersøgelse herhjemme af tilbuddenes effekt.

Niveauet er simpelthen ikke højt nok, siger ekstern lektor Kirsten Baltzer fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, der står bag undersøgelsen sammen med psykolog Ole Kyed og lektor Poul Nissen:

"Som hovedregel differentierer lærerne stadigvæk undervisningen hen over midten og sjældent på en måde, så de højt begavede også bliver udfordret. De får typisk blot en lidt sværere bog fra et højere klassetrin stukket i hånden, men det udvikler dem ikke blot at få mere af det samme. Disse børn har brug for alternative arbejdsformer, og det er der ikke ressourcer eller viden til ret mange steder."

Folkeskolen har siden 1993 skullet differentiere undervisningen, så behovene hos både de fagligt svageste og stærkeste blev mødt, men i praksis er det kun de svageste, der er blevet hjulpet, mener flere pædagogiske eksperter. De er derfor ikke overraskede over undersøgelsen, der da også bekræfter det, udenlandsk forskning længe har sagt.

Alligevel er professor Jens Rasmussen fra Center for Grundskoleforskning skuffet over at få sat streg under, at Danmark fortsat halter bagefter med at støtte de højt begavede elever, selvom forskning har vist, at 40-45 procent af dem mistrives både fagligt og socialt.

"Nu har vi forsøgt at differentiere undervisningen i 17 år uden større held, og det er på tide, vi gør noget alvorligt ved det og eksempelvis forbedrer læreruddannelsen på dette område og tilbyde efteruddannelse i at håndtere de højt begavede. Hvis vi gerne vil rumme dem i folkeskolen, skal de udfordres helt anderledes, så de ikke blot er skoletrætte trækæsler for alle de andre," siger han.

Og det skal ske hurtigt. Allerede nu ses tydelige tendenser til, at stadig flere forældre flytter deres højt begavede børn til privatskoler eller særlige skoler for højt begavede, siger professor Per Fibæk Laursen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole:

"Konsekvensen, hvis de højt begavede ikke hjælpes, bliver en lavere kvalitet i den samlede folkeskole. Så der er ret meget på spil".

henriksen@kristeligt-dagblad.dk