Prøv avisen

Folketinget fralægger sig ansvar for udflytning af Rigsarkivet

Kristeligt Dagblad har fået aktindsigt i en mailkorrespondance imellem Folketinget og Kulturministeriet, der viser en uoverensstemmelse omkring beslutningen om udflytningen af Rigsarkivet. Foto: Per Folkver

Aktindsigt viser, at der var stor uenighed mellem Folketingets ledelse og Kulturministeriet om, hvorvidt udflytningen af Rigsarkivet var en fælles beslutning

Det vakte undren og kritik, da Folketinget den 3. februar meddelte, at det ”lægger billet ind på Rigsarkivet”, eftersom det endnu ikke var kendt, at Rigsarkivet ville flytte ud. Senere samme dag annoncerede Rigsarkivet på sin hjemmeside, at der var ”indgået en aftale mellem Folketinget og Kulturministeriet om, at Rigsarkivet skal forlade de nuværende bygninger på Slotsholmen”.

Nu har Kristeligt Dagblad fået aktindsigt i en mailkorrespondance imellem Folketinget og Kulturministeriet, der viser en uoverensstemmelse omkring beslutningen om udflytningen af Rigsarkivet. Mailkorrespondancen viser blandt andet, at Folketingets ledelse – præsidiet – ikke ønskede, at udflytningen skulle fremstå som en fælles beslutning imellem Folketinget og Kulturministeriet. I stedet ønskede Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, at det fremgik, at Folketinget ikke havde haft indflydelse på beslutningen om en udflytning.

Af aktindsigten fremgår det blandt andet, at Folketingets præsidium den 2. februar sendte et udkast til en pressemeddelelse til Kulturministeriet, som senere samme dag blev sendt tilbage fra Kulturministeriet med tilføjede rettelser. I rettelserne står, at Kulturministeriet mente, at udflytningen af Rigsarkivet var en aftale, som var foretaget i fællesskab mellem Folketinget og Kulturministeriet:

”Det er helt afgørende, at vi signalerer, at dette er en fælles beslutning,” skriver en pressemedarbejder fra Kulturministeriet således i en kommentar til en af de indførte rettelser.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, ønskede dog ikke rettelserne medtaget, fremgår det af korrespondancen. I stedet bliver det fra Folketingets præsidiums side besluttet at forkaste den fælles pressemeddelelse med Kulturministeriet og udsende sin egen. Ifølge Folketingets pressemeddelelse var der således først blevet ”lagt billet ind” på bygningerne, efter at det blev kendt, at Rigsarkivet flyttede ud.

Rigsarkivet har haft til huse på Slotsholmen i København i over 400 år. Men tidligere i februar blev det altså besluttet, at det historiske arkiv i 2019 skal flytte fra de nuværende lokaler, som ligger i forlængelse af Christiansborg. På nuværende tidspunkt er det meningen, at Rigsarkivets læsesal skal flyttes til Den Sorte Diamant, men hvor de godt 100 administrative medarbejdere skal placeres, er endnu ikke besluttet.

Ifølge lektor i historie ved Saxo-Instituttet Jes Fabricius Møller er det ”ansvarsforflygtigelse” fra Folketingets side. Han mener, at det er tydeligt i mailkorrespondancen, at Kulturministeriet og præsidiet sammen har besluttet, at Rigsarkivet skal flytte.

”Præsidiet har været med til at presse Rigsarkivet ud. Og præsidiet vil ikke engang tage ansvaret for det. I stedet siger de, at det er Kulturministeriet, der har taget beslutningen. Hvorfor vil Kulturministeriet have dem ud? Hvad skulle begrundelsen være? Det er i mine øjne en ansvarsforflygtigelse.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Pia Kjærsgaard, men Folketingets direktør, Carsten U. Larsen, afviser, at præsidiet har ”været med til at træffe den beslutning”.

”Vi er blevet orienteret af Kulturministeriet om, at Rigsarkivet skal flytte ud. Og på den baggrund siger vi, at så er vi sandelig da interesserede i at overtage de ledige bygninger,” siger han.

Han forklarer desuden, at præsidiet endnu ikke har besluttet sig for at overtage Rigsarkivets bygninger, og der alene af den grund ikke kan have været tale om en aftale imellem præsidiet og Kulturministeriet.

I en mail til Kristeligt Dagblad oplyser Kulturministeriet dog, at beslutningen er truffet i en fælles forståelse mellem Kulturministeriet, Rigsarkivet og Folketinget.

”Planerne om, at Rigsarkivet skal flytte fra Slotsholmen er ikke nye, og der har gennem lang tid været drøftelser med Folketinget om omflytninger på Slotsholmen,” står der.