Prøv avisen

Forældre tilvælger folkeskolens faglighed

Historiens vingesus er samlet i tykke bøger og samlinger af dokumenter i Vatikanets Hemmelige Arkiver, som et pragtværk nu har gjort knap så hemmelige for offentligheden. -- Foto fra bogen.

Selvom friskoler og privatskoler har stigende elevtal, vælger mange forældre at flytte deres børn tilbage til folkeskolen, fordi den dækker deres barns behov bedre

Med jævne mellemrum fortæller medierne historien om, at forældre i utilfredshed med den kommunale folkeskole flytter deres børn til en friskole eller privatskole. Men på Aabybro Skole i Nordjylland oplever afdelingsleder Kenneth Jakobsen Boye i øjeblikket den modsatte trafik. Alene inden for den seneste måned har den kommunale skole modtaget 22 børn fra lokale fri- og privatskoler.

"Nogle forældre har flyttet deres barn med det samme, andre har flyttet barnet, så det begynder hos os efter sommerferien. Forældrenes begrundelse er som regel, at privatskolen ikke har kunnet dække deres barns behov," fortæller Kenneth Jakobsen Boye.

Han uddyber, at mange forældre oplever, at folkeskolen har fagligt kompetente undervisere, som tager hånd om problemer, og som kan hjælpe med for eksempel specialundervisning, mens de frie grundskoler er mere tilbøjelige til at overlade problemerne til forældrene selv.

En af de forældre, som har foretaget et sådant skifte, er Kirsten Lyhne, som tidligere i år rykkede sine to børn fra 6. og 7. klassetrin på friskolen Lyngbjerggårdsskolen til den kommunale Højvangsskolen i Svenstrup ved Aalborg.

"Jeg havde oprindeligt en idé om, at friskolen nok leverer en bedre vare, når man selv betaler, og jeg kunne lide tanken om forældreengagement. Men folkeskolen har et højere fagligt niveau og er meget bedre til at håndtere konflikter, så skiftet har betydet en opblomstring for begge mine børn," fortæller Kirsten Lyhne, hvis søn er højt intelligent, men har nogle sociale problemer, som hun synes, Højvangsskolen håndterer bedre.

Der findes ikke noget samlet overblik over, hvor mange forældre der rykker deres børn fra privatskole til folkeskole. Samlet set har elevudviklingen i mange år gået i retning af, at de frie grundskoler fik en større andel af det samlede elevtal, men folkeskolen har stadig 86,6 procent af de danske skoleelever.

Formanden for foreningen Skole & Forældre, Benedikte Ask Skotte, tror ikke, der sker en samlet flugt fra de frie skoler til folkeskolen. Men hun peger dels på, at forældre lokalt kan inspirere hinanden til at flytte skole, dels forudser hun vanskeligheder for friskolerne som følge af de seneste beskæringer af statstilskuddet.

"At 22 elever flytter til én skole på en måned lyder af usædvanligt meget. Men hvis det er en større tendens, vil jeg tro, at det skyldes, at friskolerne får økonomisk svært ved at holde niveauet," siger hun.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk