Prøv avisen

Forældre udelader tro af opdragelsen

En ny undersøgelse, der offentliggøres i dag, viser, at det er meget vigtigt for danske forældre at opdrage deres børn til at være tolerante, mens forældrene lader det være op til børnene at finde deres eget religiøse ståsted. Foto: Bettina Brinkmann/Maxppp/MAXPPP

Ifølge ny værdiundersøgelse opdrages danske børn til tolerance, selvstændighed og ansvarlighed, men deres religiøse ståsted må de selv finde

Moderne danske forældre er meget opsatte på at præge deres børn til at blive tolerante, selvstændige, ansvarlige, nysgerrige og fantasifulde mennesker.

Mindre vigtigt er det, at de lærer gode manerer, arbejdsomhed, sparsommelighed og lydighed. Og allerlavest prioriterer forældrene opdragelse i den religiøse tro. På en skala fra 0 til 10 giver danskerne religiøs opdragelse en gennemsnitlig karakter på kun 2,7, mens tolerance scorer 9,3.

LÆS OGSÅ: Forældre ønsker sig selvstændige holdspillere

Det viser en undersøgelse af danskernes syn på værdier i opdragelsen, som Mandag Morgen og TrygFonden har gennemført, og som offentliggøres i dag i rapporten Børneliv ifølge danskerne. Rapporten karakteriserer de moderne danske opdragelsesværdier som en kombination af ekstrem individualisering og verdslighed.

DOKUMENTATION:Læs hele undersøgelsen om børneopdragelse

Men samtidig er det markant, hvor højt respekt for andre mennesker prioriteres, og hvor indbyrdes enige danskerne er om værdier i opdragelsen, påpeger Ulrik Kampmann, områdechef i TrygFonden og medforfatter til rapporten.

Det er i virkeligheden en demokratisk tankegang, som er præget af kristendommen. Du må gøre, som du vil, blot du behandler andre, som du selv gerne vil behandles. Men den bekendende side af kristendommen udelader de fleste, påpeger han.

Bella Marckmann er sociolog og udarbejdede for nylig en rapport for Værdikommissionen om danskernes værdier, blandt andet i forhold til børnopdragelse. Hun ser en klar sammenhæng imellem, at børns selvstændighed scorer så højt som 9,3 på skalaen, og at opdragelse i den religiøse tro scorer lavt. Mange forældre er nemlig bange for at indoktrinere og lader derfor helt være med at tale om tro med barnet.

Rigtig mange har en forståelse af, at religion er et individuelt valg. Der er en forestilling om, at man ikke må pådutte andre en tro, men at de selv skal tage stilling. Samtidig er der en relativt stor uvidenhed om, hvad det vil sige at opdrage i en tro, fordi den generation, som har små børn i dag, ikke selv er blevet systematisk opdraget i en tro, siger hun.

Carsten Hjorth Pedersen, leder af Kristent Pædagogisk Institut, deler vurderingen af, at mange forældre er bange for at indoktrinere deres børn.

Der er en ekstrem blufærdighed over for religiøs påvirkning hos mange forældre. Det opfattes som en antastning af børnenes selvstændighed, hvis man markerer, at man selv er kristen, siger han.

Carsten Hjorth Pedersen har selv skrevet bøger om børneopdragelse på kristent grundlag og understreger, at opdragelse efter hans opfattelse altid skal ske i respekt for barnet, og uden at barnet bliver indoktrineret eller presset. Men dette udelukker ikke, at en opdragende voksen kan gøre det klart, hvor han eller hun selv står. Generelt mener han, at forældre, præster og alle kirkeligt engagerede er nødt til at være meget mere tydelige:

Det må tages meget alvorligt, at religiøs opdragelse prioriteres markant lavere end alt andet. Når man sammenholder med dåbsprocenten, som i 2010 var 69,2, giver det stof til selvransagelse. Når 7 ud af 10 forældre bærer deres barn til dåb, men ikke følger op med opdragelse, er det en reminder til alle os, der har med kirken at gøre, om at opmuntre forældrene til at være langt tydeligere.

Danmark side 3