Forældre holder skolebørn med særlige behov hjemme

I flere tilfælde har barnet ikke været i skole i mere end et år, lyder meldingen fra forældrene.

Flere børn med særlige behov, som den seneste tid er blevet inkluderet i almindelige skoleklasser, sidder alligevel ikke på deres plads i den nye klasse, skriver Jyllands-Posten.

De tilbringer dagene derhjemme, fordi forældrene mener, at børnene trives så dårligt, at der ikke er andre løsninger end at holde dem væk fra skolen.

Jyllands-Posten har talt med 10 familier, som fortæller, at de holder deres børn hjemme, selv om de ofte ikke har en sygemelding. I flere af tilfældene har barnet ikke været i skole i mere end et år.

Landsforeningen Autisme får for tiden flere henvendelser fra bekymrede familier, og i en rundspørge til foreningens medlemmer svarer 30 af 160 forældre, at deres børn i flere uger eller måneder ikke har været i skole. I ni tilfælde har børnene været hjemme i mere end et år.

Ifølge foreningens formand, Heidi Thamestrup, skyldes sagerne, at nogle skoler ikke har været klar til at inkludere autismebørn.

- Det er ikke pjæk. Børn med autisme gør alt, hvad de kan, for at leve op til de krav, der stilles til dem - indtil de ikke kan klare mere. Det er ikke for sjov, at forældre tager orlov fra deres arbejde eller siger jobbet op for at passe deres børn hjemme, siger hun til Jyllands-Posten.

Ifølge ADHD-foreningen har det seneste kvartals henvendelser om forældrerådgivning udelukkende handlet om børn, der ikke vil i skole.

Formanden for Børne- og Kulturchefforeningen, Eik Møller, understreger over for Jyllands-Posten, at forældre, der vælger at holde deres børn væk fra skolen, skal huske på, at de har ansvaret for børnenes læring.