”Forbrydelser mod menneskeheden har ingen forældelsesfrist”

En politianmeldelse er det eneste rigtige, når der rejses mistanke om forbrydelser begået mod menneskeheden, siger formand for Det Jødiske Samfund i Danmark Dan Rosenberg Asmussen

Vi støtter, at der er foretaget en anmeldelse. Det er den eneste måde at afgøre, hvorvidt der er tale om nulevende danskere, der er skyldige i forbrydelser mod menneskeheden, siger formand for Det Jødiske Samfund i Danmark Dan Rosenberg Asmussen. Arkivfoto
Vi støtter, at der er foretaget en anmeldelse. Det er den eneste måde at afgøre, hvorvidt der er tale om nulevende danskere, der er skyldige i forbrydelser mod menneskeheden, siger formand for Det Jødiske Samfund i Danmark Dan Rosenberg Asmussen. Arkivfoto. Foto: Leonhard Foeger/Reuters.

Hvad betyder det for Det Jødiske Samfund, at en 90-årig tidligere Frikorps Danmark-soldat nu er blevet anmeldt for forbrydelser begået under Anden Verdenskrig?

”Vi støtter, at der er foretaget en anmeldelse. Det er den eneste måde at afgøre, hvorvidt der er tale om nulevende danskere, der er skyldige i forbrydelser mod menneskeheden. Historikerne Dennis Larsen og Therkel Strædes bog ”En skole i vold”, der beskriver danske nazisters ageren under krigen, har rejst en mistanke og givet anledning til anmeldelse. Nu er det så op til de danske politimyndigheder at undersøge, om der er basis for at rejse sigtelse. Hvis ikke, lægges sagen selvfølgelig død her, men hvis der er basis for en sigtelse, er det selvfølgelig vigtigt, at sagen rejses”

Du nævner selv, at anmeldelsen er indgivet på baggrund af nye oplysninger i en dansk bog.

Burde de danske myndigheder selv have reageret på baggrund af de oplysninger?

”Vi har ingen forventning om, at den type sager tages op af de danske myndigheder af egen drift. Men vi har en klar forventning om, at sagerne tages alvorligt, når de bringes frem. Der er jo ikke i Danmark tradition for at reagere på nye oplysninger og mistanker i forbindelse med den type sager. Det er her, Simon Wiesenthal Centret kommer ind og har sin klare berettigelse. Som jeg forstår det, har centret også samlet yderligere information og dokumentation, som er indgivet sammen med anmeldelsen.”

Denne type sager rejser altid spørgsmål om forældelsesfrist og gerningsmændenes ofte fremskredne alder. Hvordan forholder du dig til det?

”Det er ikke vores opgave at afgøre, hvorvidt den type sager falder for forældelsesfristen, men det er min personlige holdning, at forbrydelser mod menneskeheden aldrig forældes. Det gælder ikke kun forbrydelser begået under Anden Verdenskrig, men alle forbrydelser begået mod menneskeheden. De har for grundlæggende og principiel karakter til at kunne blive siddet overhørigt. Hvad angår gerningsmændenes alder, så er det nu engang vilkårene.”