Prøv avisen

Forening: Flere adoptioner bygger på falske oplysninger

Børn bliver gjort yngre og bortadopteret, selv om de eksempelvis bare er løbet hjemmefra, hævder.

Der er svindel og løgne i talrige adoptionssager, skriver Politiken søndag.

- Vi ser mange eksempler på sager, hvor de papirer, der er i Danmark, indeholder misvisende og mangelfulde oplysninger, siger Nanna Falk, som er bestyrelsesmedlem i Korea Klubben, en social og kulturel forening for cirka 500 voksne adopterede fra Korea, til Politiken.

- Vi ser også eksempler på adopterede, der aldrig skulle have været bortadopteret. Børn, der var blevet væk, var løbet hjemmefra eller placeret på børnehjem midlertidigt, siger hun.

Helt aktuelt er en dansk familie ifølge Politiken kommet i klemme i Kenya, hvor en kenyansk mor kræver det barn tilbage, de var i gang med at adoptere og havde haft i fem måneder. De danske forældre måtte aflevere barnet tilbage.

Korea Klubben er også stødt på tilfælde, hvor børn er gjort yngre på papiret, eller deres identitet er blevet direkte forbyttet.

Også lande som Vietnam, Etiopien, Colombia og Rumænien, som danske forældre har adopteret børn fra, har været ramt af mange forskellige typer skandaler, svindel og snyd.

I Vietnam fik omfattende børnehandel Sverige til at stoppe for adoptioner i 2008, mens Danmark valgte at fortsætte.

Det var imidlertid skandalesagerne fra Etiopien, hvor Politiken og DR TV kunne dokumentere, at danske adoptionsbureauer indirekte havde benyttet "børnehøstere" til at lokke børn fra fattige og syge forældre, som fik politikerne til at forlange en ny adoptionslov.

Den nye lov er netop blevet genfremsat og skal førstebehandles i Folketinget fredag 23. oktober. Samtlige partier undtagen Enhedslisten står bag loven.

Enhedslistens rets- og socialordfører, Pernille Skipper, trak sig fra forhandlingerne, da det ifølge hende stod klart, at de øvrige partier stadig prioriterede de danske adoptivforældre højere end børnenes retssikkerhed.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann-Jensen (V) deler ikke bekymringen.

- Jeg tror på, at den ny lov vil være en langt bedre lovramme end tidligere, fordi den skærper tilsynet med området helt generelt, siger hun til Politiken.

- Også det økonomiske tilsyn og reglerne for de hjælpebeløb, bureauerne betaler til børnehjemmene, vil blive strammet fremover, siger ministeren.