Prøv avisen
Spørgsmål & svar

Forening om lægemangel: Regioner har ikke været gode nok

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. Foto: Joachim Rode/ritzau

Lægeforeningens formand afviser de aktuelle tanker om en værnepligt for læger for at mindske lægemanglen. Det handler i højere grad om regionernes rekrutteringsansvar, lyder det fra formand Andreas Rudkjøbing

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, du udtalte til Kristeligt Dagblad i går, at du ikke mener, at en tvungen arbejdsperiode i Danmark for nyuddannede læger er en løsning i forhold til at afhjælpe lægemanglen. Hvorfor ikke?

"Det er ærgerligt at være i en situation, hvor vi har lægemangel herhjemme inden for speciallæger og almindelig praksis. Men at nogle flytter, det er jo et udtryk for, at det sted, hvor man bor og arbejder, ikke kan imødekomme ønskerne. Hvis man vil løse de her problemer, skal man ikke tænke i tvangsforanstaltninger. Man bliver nødt til at kigge på, hvordan man kan gøre sit hospital mere attraktivt."

Du nævner i den forbindelse, at ”regionerne må tage deres rekrutterings- og fastholdelsesansvar alvorligt”. Hvad mener du med det?

"Vi må jo konstatere, at regionerne ikke har været i stand til at gøre stillingerne på de eksisterende steder tilstrækkelig attraktive. Det handler jo dybest set om, der skal være nogle arbejdspladser, der er gode at være på og har et godt fagligt miljø, og hvor der er mulighed for faglig udvikling. Her må regionerne blive bedre til at tage deres rekrutteringsansvar alvorligt."

Så I er utilfredse med regionerne?

"Det er klart, at i en situation, hvor der er mangel på læger, og der er for få speciallæger, og folk arbejder i andre lande, så bliver man nødt til at fremvise og synliggøre de arbejdspladser, man har. Regionerne skal tænke mere kreativt."

Men hvordan kan regionerne og hospitalerne gøre det, således at man får flere læger i trængte områder herhjemme, frem for at folk flytter til udlandet?

"Her er investering i det faglige miljø med intern uddannelse en god idé. Vi ved også, at mange efterspørger muligheden for at få lov til at forske ved siden af lægejobbet, og så skal der være mere fleksible stillinger. Det kunne være ordninger, hvor læger kan arbejde deltid ved siden af forskning. Vi ved fra studier, at det netop handler om et godt fagligt match og mulighed for faglig udvikling."

Har vi eksempler i Danmark, hvor tiltag som disse har virket?

"Et godt eksempel er medicinsk afdeling på Sydvestjysk Sygehus. Igennem et langt, sejt træk har de systematisk investeret i og forbedret det faglige miljø. Den ledende overlæge ringer alle de yngre læger op, før de starter, og snakker med dem om, hvad de godt kunne tænke sig, og hvor de vil udvikle sig. De satser meget på uddannelse og supervision. Det har gjort, at de også får uopfordrede ansøgninger."

Men er der ressourcer nok til sådanne foranstaltninger alle steder?

"For mig at se er det en opgave, der skal prioriteres, og så er det regionernes ansvar at vurdere, om man har ressourcerne til det. Men mig bekendt har det ikke været så omkostningstungt på Sydvestjysk Sygehus."

Der ligger vel også et politisk ansvar her?

"Ja, og her er regeringens lægedækningsudvalg jo kommet med en rapport i januar med anbefalinger til at mindske lægemanglen, men den fokuserer rigtig meget på de praktiserende læger. Vi mangler stadig at få en god analyse i forhold til de andre læger, herunder speciallægerne, sådan at vi rent faktisk får et værktøj til at sikre os, at vi uddanner ikke bare nok læger, men også inden for de rigtige specialer. Der er stadig et stort arbejde tilbage."

Det er efter rapporten blevet vedtaget at sætte fristen for at videreuddanne sig til speciallæge op til seks år efter endt uddannelse, hvor den nuværendeer fem. Henvender det sig ikke netop til det problem?

"Den femårsregel i Danmark, hvor man som læge senest kunne blive speciallæge fem år efter, var fjollet, og det er fint, at man har sat den op til seks år. Men om det er fem eller seks år gør ikke den store forskel. Vi er klar til at skille os helt af med den grænse, for i realiteten betyder reglen, at der er læger, der ikke bliver speciallæger. Nogle oplever også, at reglen er en forhindring i forhold til at have den karriere, man ønsker, og derfor flytter de til udlandet for at arbejde."