Prøv avisen

Forening: Skoler skal tage porno mere alvorligt

Selvom det er blandt gymnasieelever og deres jævnaldrende unge, hævnporno-fænomenet florerer, bør man se på, hvordan det hænger sammen med oplysning og opdragelse i skolen. Foto: Arkivfoto/Polfoto

Kommende undersøgelse fra Porno og Samfund viser , at mange skoler har en uklar politik i forhold til porno. Når hævnporno er et voksende problem blandt unge, hænger det ifølge foreningen sammen med tidlig påvirkning fra såkaldt mainstreamporno

En flok elever på en efterskole fik for trekvart år siden besøg af en foredragsholder, som skulle tale om hævnporno. Hun afspillede en lille film med en pige, som var meget ked af det, fordi hendes veninde havde lagt nøgenbilleder af hende ud på de sociale medier. Da forsamlingen efterfølgende skulle tale om det, gav flere af drengene udtryk for, at pigen selv var ude om det, fordi hun havde været en bitch .

”Det vidner om en forråelse i menneskesynet, at man som skoleelev kan mene, at hævnporno er okay – uanset hvad der er gået forud,” siger Heidi Als Ringheim, formand for foreningen Porno og Samfund, der vil sætte fokus på pornoens skadevirkninger og samtidig arbejder for at få porno ud af det offentlige rum.

Det var hende, der holdt det pågældende foredrag, og i dag deltager hun i en høring på Christiansborg med deltagelse af tre ministre om hævnporno, og hvad samfundet kan stille op over for problemet. Et af hendes budskaber er, at selvom det er blandt gymnasieelever og deres jævnaldrende unge, hævnporno-fænomenet florerer, bør man se på, hvordan det hænger sammen med oplysning og opdragelse i skolen.

Pointen er, at der kan være en sammenhæng imellem børns stærkt øgede eksponering for såkaldt mainstream-porno – altså film og billeder med voksne, professionelle pornomodeller, der har sex, uden at der direkte er tale om tvang eller udnyttelse – og at flere unge i gymnasiealderen ser ud til at kunne få sig selv til at offentliggøre og dele porno og nøgenbilleder, hvor det er på kant med såvel loven som almindelige etiske principper om retten til at sige fra.

”Vi har de seneste par år oplevet en voldsom eskalering af sager om hævnporno, som kan hænge sammen med, at der tales mere tydeligt og åbent om det, men også vidner om, at det er noget, rigtig mange unge berøres af. Der er også taget gode initiativer i retning af et fælles kodeks mod hævnporno. Men spørgsmålet er, om der fortsat er noget, vi overser, når det at se porno i dag udgør en meget stor del af børns seksuelle opdragelse,” siger hun.

Porno og Samfund har gennemført en landsdækkende undersøgelse blandt skoleledere i både folkeskolen og frie grundskoler, som ifølge formanden offentliggøres om et par måneder i forbindelse med en samlet kampagne for bedre undervisning og oplysning til børn om porno. Undersøgelsen peger på, at kun få skoler har en fælles politik og fælles retningslinjer for, hvordan man forholder sig til at vejlede børnene om porno og regulere deres adgang til porno, når de er i skole.

”Undersøgelsen tyder på, at det mange steder sejler. Skoleledere ved ikke, hvad der foregår,” siger Heidi Als Ringheim, som peger på, at de mest velfungerende kommuner på området er dem, hvor kommunalbestyrelsen har vedtaget principper om, hvordan skoler skal forholde sig til porno.

Martin Thing, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, deltager også i dagens høring. Han er enig i, at der er brug for at undervise meget mere sammenhængende i, hvor stor forskel der er på pornoens fremstilling af sex og virkeligheden og på at lære børn og unge om deres rettigheder i forhold til deres egen krop.

”Der er brug for bedre seksualundervisning, for den, vi får i skolen og gymnasiet, er ikke up to date,” siger han og tilføjer:

”De unge, som deler nøgenbilleder på nettet, er ikke nødvendigvis sygeligt sexfikserede. Det er muligt, de bare ikke er klar over konsekvenserne af det, de gør. Derfor er det vigtigt, at vi kan skabe et miljø, hvor man taler om emnet, og hvor man har nogle redskaber at sætte ind med, hvis nogen bliver udsat for hævnporno.

I foreningen Sex og Samfund er projektleder Lone Smidt enig i, at mange elever i dag får en utilstrækkelig undervisning i, hvad porno er, og hvordan pornoens fremstilling af sex afviger fra virkeligheden. Men hun ser mere dette som en følge af, at skoler ikke altid prioriterer sundheds- og seksualundervisning højt nok, og at dette område kun er et tilvalgsfag for de lærerstuderende, for de vedtagne fælles mål for undervisningen på området er ganske ambitiøse.

”Vi synes, skolen skal gøre noget for at fortælle især de mindste børn, at pornosider er noget for voksne, som de ikke skal se på. Men generelt tror vi mere på dialog og undervisningsindsatser, hvor vi arbejder med at udvikle børn og unges kompetencer til at forholde sig kritisk til normer for køn og seksualitet i porno og medier generelt, end på pornofiltre og kommunale regelsæt,” siger hun,

Ifølge formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, tager skolerne emnet særdeles alvorligt.

”Jeg mener, vi i seksualundervisningen har et fokus på pornoens skadelige virkninger, ligesom vi i arbejdet med at udvikle de unges digitale dannelse gør meget ud af at lære eleverne, hvordan de skal håndtere hævnporno,” siger Claus Hjortdal, som samtidig påpeger, at der er flere paradokser i unges forhold til sex, krop og porno:

”Vi ser et langt større fokus på porno, som flytter nedad i alder. Samtidig ser vi den seksuelle debutalder rykke opad. Og vi ser, at pornoen flytter normalitetsbegreberne i forhold til sex. Samtidig ser vi flere unge, der er mere blufærdige med deres krop og for eksempel ikke vil gå i bad sammen med andre af samme køn.”