Prøv avisen

Forøget pres for donorsøskende

Flere danske børn venter i øjeblikket på tilladelse til at få donorsøskende, der kan redde deres liv

Mellem tre og fire danske børn lider i øjeblikket af genetiske betingede sygdomme, der vil koste dem livet, med mindre de får stamceller fra en nyfødt søskendes navlesnor.

Men det er ikke en hvilken som helst bror eller søster, der kan redde disse børns liv. For det første må de nye søskende ikke lide af den samme alvorlige sygdom som storebror eller storesøster, og for det andet skal det nye barn have samme væv som den syge, således at stamceller fra den nyfødtes navlesnor kan transplanteres over i den syge søskende.

For at skaffe en egnet donorsøskende er det derfor nødvendigt at bruge kunstig befrugtning og udvælge befrugtede æg med de rette egenskaber. Denne behandling tilbydes i USA, og for et år siden fik den syge Jason Valsteds forældre tilladelse af sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at få behandlingen betalt i USA. Nu kræver fire-årige Savannah Larsens forældre samme hjælp, men det er ikke gjort med det. Ifølge overlæge på Skejby Sygehus, Jakob Ingerslev, er der i øjeblikket tre eller fire børn herhjemme, der har samme behov, og det er derfor nødvendigt, at Folketinget tager principielt stilling til det etisk svære spørgsmål.

- Jeg forstår godt Det Etiske Råds betænkeligheder, men det er vanskeligt at bibeholde en dogmatisk vurdering og dermed forhindre medmennesker i at få en optimal behandling, siger Jakob Ingerslev.

Han oplyser, at Skejby Sygehus i løbet af et halvt år kan være klar med at tilbyde den nødvendige behandling, hvis Folketinget mener, det skal være et tilbud i Danmark. Det vil lette forældrene, at de ikke skal rejse til USA for at få kunstig befrugtning, og dertil kommer, at behandlingen er langt billigere i Danmark end i USA.

Ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger er Sundhedsstyrelsen i øjeblikket i gang med at lave et oplæg til sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen om spørgsmålet, og i løbet af foråret skal loven om kunstig befrugtning revideres.

Et flertal af medlemmerne i Det Etiske Råd er imod behandlingen, fordi de mener, at børn bør være et mål i sig selv og ikke komme til verden for at redde en syg søskende. Overlæge Carsten Heilmann, Rigshospitalet, der behandler den syge Savannah Larsen, understreger dog, at en ny søskende kun skal levere stamceller fra en navlesnor, der alligevel vil blive smidt ud.

- Der er ikke tale om, at det pågældende barn den ene gang efter den anden vil blive trukket ind i manegen for at skulle levere det ene organ efter det andet. Og der er jo tale om forældre, der alligevel gerne vil have flere børn, siger Carsten Heilmann.

Kristendemokraternes sundhedsordfører, Tove Videbæk, har kaldt sundhedsministeren i samråd for at få afklaret nogle af de spørgsmål, sagerne rejser.

- Det er krænkende for retsbevidstheden, at folk sendes til udlandet med tilskud fra den danske stat for at få en behandling, der er ulovlig herhjemme. Det er unfair, at det kun er mennesker, der har overskud til at gå til ministeren eller stå frem i tv, der får hjælp. Hvis ministeren mener, det skal være tilladt herhjemme, bør han fremsætte et lovforslag, der regulerer området, siger Tove Videbæk, der understreger, at hun selv er imod donorsøskende.

- Naturligvis vil forældre gøre alt for at redde deres syge børn, men jeg mener ikke, at det skal være tilladt, da jeg finder det etisk forkert, siger Tove Videbæk.

dahl-hansen@kristeligt-dagblad.dk