Prøv avisen

Forkert klimastrategi dræbte Erik den Rødes slægt

0Erik den Røde og hans vikinger ankom omkring 985 til det land, de kaldte Grønland, og dengang var navnet ikke så falsk reklame, som man skulle tro i dag. Der var så mildt og grønt, at nordboerne kunne dyrke jorden. – Foto: Terkel Broe Christensen.

Efter at have levet 400 år i Grønland uddøde nordboerne, fordi de ikke tilpassede sig klimaet, siger biologen Sofia Ribeira, som mener, nutidens mennesker kan lære meget heraf

Omkring år 1350 var der en ganske alvorlig krise blandt nordboerne i Sydvestgrønland. Krisen var grundlæggende en klimakrise, og den endte med hele samfundets undergang, fordi indbyggerne ikke tilpassede sig de meget barskere klimaforhold, som var opstået.

Historien om Erik den Rødes efterkommeres udryddelse giver ikke kun viden om, hvordan klimaet til alle tider har været afgørende for menneskelig overlevelse. Den rummer også en vigtig lektion til vor tid i at fokusere rigtigt.

LÆS OGSÅ:Flugten til Grønland

Det mener Sofia Isabel dos Santos Ribeiro, portugisisk biolog, der ved Københavns Universitet har skrevet en ph.d.-afhandling, som inkluderer et studie af de seneste 2000 års forandringer i havmiljøet ved Grønland, og som netop har fået offentliggjort en artikel om emnet i det internationale forskningstidsskrift Boreas. Hun forsker nu i klimaforandringer som postdoc ved GEUS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.

Datidens nordboere stod over for et skifte fra relativt milde klimaforhold til et koldt klima. Hele deres levevis blev ødelagt, og de formåede ikke at tilpasse sig. Derfor kan vi lære, at man aldrig må beslutte at ignorere en sådan trussel, siger Sofia Ribeiro.

Erik den Røde og hans vikinger ankom omkring 985 til det land, de kaldte Grønland, og dengang var navnet ikke så falsk reklame, som man skulle tro i dag. Der var så mildt og grønt, at nordboerne kunne dyrke jorden.

Men det blev koldere, og vikingerne måtte i stedet for afgrøder leve mere af havpattedyr som sæler. Siden blokerede den tiltagende havis adgangen til havet, og da nordboerne ikke havde lært sig de grønlandske indbyggere, inuitternes, jagtteknik på land, forsvandt fødegrundlaget.

Forskere har altid været usikre på, hvad der var årsag til, at nordboerne uddøde. Én teori har været klimaforandringer. En anden har været, at de blev dræbt af inuitterne. Sofia Ribeiro konstaterer, at det ikke kan udelukkes, at inuitterne gav dem dødsstødet, men grundlæggende var det den manglende tilpasning til de nye forhold, som svækkede nordboerne så meget, at de gik til grunde.

De havde en religion og en magtstruktur, som gjorde, at de ikke fokuserede nok på overlevelse. De var meget stolte af at være kristne, og i stedet for at lære sig inuitternes jagtteknik brugte de for eksempel mange ressourcer og menneskeliv på at købe og transportere kirkeklokker til deres kirke, fortæller Sofia Ribeiro.

Hun erkender, at der er mange forskelle på middelalderens nordiske nybyggere i Grønland og vore dages samfund. For eksempel havde vikingerne ingen klimaforskere, der kunne måle og forklare de forandringer, som satte ind. Måske forstod de ikke, at de ikke var genstand for et forbigående vejrlune, men en klimaforandring.

I dag har vi forskere, som kan fortælle os, at klimaet skifter. Men vi er ikke nødvendigvis blevet mindre ressourceafhængige eller sårbare. Derfor kan vi lære af fortiden, at man aldrig må beslutte at ignorere truslen. Man må tilpasse sine værdier, så man ikke kun tænker på sin tryghed og sine penge her og nu, men på overlevelse på længere sigt.

mikkelsen@k.dk