Forsker: Godt hvis alle elever bliver uddannelsesparate

Alle elever bør ifølge Socialdemokratiet vurderes klar til en ungdomsuddannelse. Forsker er positivt stillet.

Det kan være en fordel, hvis alle 8. og 9. klasser bliver erklæret uddannelsesegnet.

Især hvis målet er at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse, mener ph.d. studerende Tilde Mette Juul, der forsker i valg af ungdomsuddannelser ved Center for Ungdomsforskning.

Mandag foreslog partiformanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, i et interview med DR, at alle unge skal erklæres egnet til en videre ungdomsuddannelse.

Derefter bør skolerne vurdere, hvilken ungdomsuddannelse eller tilbud eleven er klar til.

- Jeg synes egentlig, at det overordnet set er positivt, at man vil gå væk fra det at vurdere unge som parate eller ikke-parate til en uddannelse. Særligt set i lyset af at vi gerne vil have, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, siger Tilde Mette Juul.

En vurdering som ikke-parat kan ifølge Tilde Mette Juul blandt andet skade elevens selvtillid og lyst til at gå i skole.

Men der er også flere positive elementer ved den nuværende parathedsvurdering, påpeger hun.

- En af de ting er, at der fra skolens side er mere fokus på de unge, som skal støttes i overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, siger hun.

Folkeskoleelever vurderes i 8. klasse uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af standpunktskaraktererne, der gives i folkeskolen.

I 9. og 10. klasse vurderes de ud fra deres valg af fremtidig ungdomsuddannelse.

Det kan man ændre, hvis flere skal regnes uddannelsesparate og skal lokkes til at vælge en erhvervsuddannelse, påpeger den p.hd. studerende.

- En af de ting, som jeg synes, at man skal ændre, er, at man allerede i starten eller midten af 8. klasse, skal tage stilling til, hvilken uddannelse man skal vælge.

- Det forstærker de hierarkier, vi har mellem gymnasier og erhvervsuddannelser, når man tvinger de unge til at tage stilling til det så tidligt, siger hun og påpeger, at det kræver bedre karakterer at blive regnet parat til gymnasiet, der ofte er førstevalget.

Udmeldingen fra Socialdemokratiet kommer knap en uge før, at regeringens ekspertudvalg kommer med anbefalinger til at få elever ind på ungdomsuddannelserne.