Forsker: Integration går bedre end vi tror

Flygtningebørns uddannelses- og beskæftigelsesniveau er steget markant. Christian Friis Bach og KL-chef peger blandt andet på kollektiv indsats som årsag.

De flygtninge der ankommer til landet i dag, har markant anderledes forhold, end dem der kom inden den nuværende regerings stramninger, mener Christian Friis Bach, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Ifølge ham kan blandt andet integrationsydelsen hæmme integrationen.
De flygtninge der ankommer til landet i dag, har markant anderledes forhold, end dem der kom inden den nuværende regerings stramninger, mener Christian Friis Bach, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Ifølge ham kan blandt andet integrationsydelsen hæmme integrationen. Foto: Simon Læssøe/arkiv/Ritzau Scanpix

Forskellen mellem danskfødte børn og flygtningebørn er efterhånden udvisket, når de når starten af tyverne. I hvert fald når det kommer til uddannelse og beskæftigelse.

Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet.

Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach ser udviklingen som en sejr og en bekræftelse af flygtningebørns gåpåmod:

- Det er et kæmpe skulderklap til børnene, der har kæmpet med krigstraumer, kulturchok og lignende foruden de traditionelle udfordringer, man oplever i sin opvækst, siger Christian Friis-Bach.

Undersøgelsens hovedresultat er, at andelen af flygtningebørn, som i starten af 20'erne står uden job eller uddannelse, er faldet fra en fjerdedel i 1997 til kun en tiendedel i 2014.

Peter Pannula Toft, kontorchef i Børn og Folkeskole i Kommunernes Landsforening, mener, at den positive udvikling også skyldes en helhedsorienteret indsats fra kommunen, allerede før flygtningebarnet er født.

- Den gode indsats starter med en relation mellem de vordende forældre og en sundhedsplejerske. Den skal følges op, så der en dialog, som fastholdes mellem de forskellige børneinstitutioner og familien igennem barnets ungdom, siger han.

I 1999 blev integrationsindsatsen overdraget til kommunerne. Det har gjort det nemmere at få de tværfaglige samarbejder op at køre, som Peter Pennula Toft mener har styrket integrationen.

Christian Friis-Bach peger ligeledes på en kollektiv indsats fra børnenes lokalmiljø, når han skal finde forklaringer på den positive udvikling.

- Deres forældre har været opmærksomme på vigtigheden af en uddannelse, deres skoler har haft ekstra fokus på dem, og så er der jo tusindvis af frivillige, der støtter op med lektiehjælp eksempelvis.

Generalsekretæren mener generelt, at integrationsområdet oftest omtales i negative sammenhænge, hvilket han tror, overskygger de fremskridt, der faktisk sker.

- Den politiske debat fokuserer desværre ofte på det negative, men der så mange positive historier, som ligner den her. Så det håber jeg, at vores politikere husker, siger Friis-Bach.

Den pointe bakkes op af hovedforfatteren på undersøgelsen, Christopher Jamil de Montgomery, der til Information udtaler at:

- Man let får det indtryk, at det går dårligere og dårligere med flygtningebørn i Danmark, men det modsatte er faktisk tilfældet.

I undersøgelsens konklusioner bliver der ikke tegnet et klart billede af, hvad årsagerne til den positive udvikling præcist har været.

Der peges dog blandt andet på flygtninges opfattelse af diskrimination, social støtte og indlæring af dansk som væsentlige faktorer.

/ritzau/