Forsker: Vi har et ”moralsk efterslæb” i forhold til accepten af homoseksualitet

Forskere har i verdens største undersøgelse af en befolknings sexvaner- og holdninger kortlagt danskernes syn på de mere intime dele af menneskelivet. Blandt andet viser undersøgelsen, at mange danskere stadig har et negativt syn på homoseksuelle – især på bøsser. Holdninger, der har præget opdragelse og opvækst, kan være svære at ryste af sig, mener forsker

21 procent af danskerne mener ikke, at sex mellem to mænd er moralsk acceptabelt, viser ny stor undersøgelse af danskernes sexvaner og holdninger til sex.
21 procent af danskerne mener ikke, at sex mellem to mænd er moralsk acceptabelt, viser ny stor undersøgelse af danskernes sexvaner og holdninger til sex. Foto: Colourbox.

Natten til mandag udkom rapporten ”Sex i Danmark”, der undersøger danskernes seksuelle adfærd og holdninger til forskellige seksuelle emner. Undersøgelsen med navnet Projekt SEXUS er den største af sin slags på verdensplan og er gennemført i et samarbejde mellem Statens Serum Institut og Sundhedsvidenskab på Aalborg Universitet.

Forskningsstudiet, som omfatter besvarelser fra 62.675 danskere mellem 15 og 89 år, viser blandt andet, at 21 procent af de adspurgte har en negativ holdning til mænd, der har sex med mænd.

Christian Graugaard, professor og læge, du har været med til at udarbejde rapporten ”Sex i Danmark”. Er du overrasket over, at 21 procent af danskerne har en negativ holdning til, at to mænd har sex med hinanden?

”Både og. Vi har før set nogle indikationer på homo-negativitet i Danmark, både direkte og indirekte. Direkte ved, at vi tidligere har set lignende tal i mindre befolkningsgrupper. Indirekte ved, at vi ser tegn på det, man kalder minoritetsstress, hos mange seksuelle minoriteter. De har især en stor overrisiko for mentale og sociale problemer. Det må komme et sted fra, og ét af de steder, man må forvente, at det kommer fra, er fra den generelle holdning i befolkningen. Så tallene overrasker mig ikke, men gør mig eftertænksom, fordi jeg havde håbet, at de var lavere.”

Det er hovedsageligt den ældre del af befolkningen, der tilkendegiver, at de ikke ”finder det moralsk i orden, at to mænd har sex med hinanden”. Hvorfor?

”Jeg synes, det er forventeligt, at accepten er mindre hos de ældre. Jo ældre man er, jo mere er man sandsynligvis rundet af et traditionelt og konservativt seksualitetssyn. Homo-negative holdninger kan være svære at ryste af sig, hvis man er opdraget med dem og præget af dem gennem hele sin opvækst. Den – for mig at se – gode nyhed er, at accepten ser ud til at blive større med tiden.”

Mændene er generelt mere negativt stemt, end kvinderne er. Hvordan forklarer du den forskel?

”Det er velkendt, at kvinder og mænd som grupper har forskellige holdninger til seksuelle emner, og det ligger også i tråd med andre undersøgelser, at mænd er mindre accepterende over for mænd, der har sex med mænd. Men det er interessant, at der er tale om en voldsom dobbeltmoral. Når det handler om kvinder, der har sex med kvinder, er accepten langt større, også blandt mændene. Det er muligvis, fordi det pludselig får et pornografisk skær, som nogle mænd finder interessant. Men umiddelbart er min forklaring på kønsforskellen, at homoseksualitet er så uforeneligt med de klassiske maskulinitetsidealer, at automatreaktionerne sidder løst. Som mand kan man simpelthen være bange for, at en positiv holdning stiller spørgsmålstegn ved ens egen maskulinitet.”

Er det også derfor, at undersøgelsen viser, at flere heteroseksuelle kvinder har sex med andre kvinder, end heteroseksuelle mænd har med mænd?

”Vi kan selvfølgelig ikke udelukke, at kvinder er bygget biologisk anderledes end mænd, men det er næppe forklaringen. Jeg tror, det handler om meget stærke kulturelle kræfter, som har eksisteret i mange århundreder. Man kan sige, at vi har en slags ’moralsk efterslæb’. Vi lever i en frisindet, senmoderne tid, men vi bærer nogle ting med os fra tidligere perioder. Blandt andet nogle dybt indgroede forestillinger om, hvad maskulinitet og femininitet er, og hvad de hver især kan rumme.”