Forskere frygter bølge af mistrivsel efter corona

Flere nye forskningsprojekter peger på, at corona og nedlukning både øger ensomhed og forstærker lidelser som depression og angst. Problemet er størst blandt unge og psykisk sårbare, men også blandt ældre ses en forværring

En undersøgelsen fra Københavns Universitet peger på, at følelsen af ensomhed henover efteråret 2020 steg i takt med, hvor omfattende nedlukningen af samfundet var, og at der var et fald i følelsen af generel livskvalitet.
En undersøgelsen fra Københavns Universitet peger på, at følelsen af ensomhed henover efteråret 2020 steg i takt med, hvor omfattende nedlukningen af samfundet var, og at der var et fald i følelsen af generel livskvalitet. Foto: Adrian Swancar/Unsplash

Kombinationen af en corona-pandemi, en kold og mørk vinter og en stor uvished om fremtiden kan gøre de fleste mennesker ensomme og deprimerede for en tid. Men i en hel række rapporter advarer forskere fra ind- og udland nu om, at nedlukning og isolation kan øge et i forvejen alarmerende højt antal af mennesker med vedvarende mentale helbredsproblemer som depression og angst.

”Vores data indikerer, at folk enten får psykiske problemer, de ikke havde før coronakrisen, eller oplever en forværring af de psykiske problemer, de havde før krisen. Og vi er ikke de eneste forskere, som ser en mulig bølge af mere blivende psykiske problemer,” siger Ziggi Santini, forsker ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Han er medforfatter til en netop offentliggjort rapport om øget ensomhed, depression, angst og søvnbesvær blandt flere end 50.000 udvalgte borgere over 50 år i 26 lande. I denne aldersgruppe giver 30 procent udtryk for, at de føler sig ensomme, og blandt disse personer er der 6 til 10 gange højere sandsynlighed for, at de oplever forværrede symptomer på depression, angst eller søvnproblemer under pandemien, hvis de føler sig mere ensomme end før.

Undersøgelsen kommer i kølvandet på flere lignende undersøgelser. De seneste tal fra Hope-projektet på Aarhus Universitet, som løbende kortlægger, hvordan danskerne har det under coronakrisen, peger på, at ensomhed plager omkring 40 procent af de 18-34-årige, mens op mod 20 procent af borgerne over 35 år giver udtryk for, at de er ensomme.

En tredje undersøgelse, foretaget blandt 200.000 europæere og udført i et samarbejde mellem forskere fra institut for folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, i Sorbonne-universitetet i Paris samt universiteterne i London i England og Groningen i Holland, konkluderer, at nedlukningen påvirker det psykiske helbred i foruroligende grad. Det er især personer, som tidligere har været ramt af psykisk sygdom, samt unge under 30 år, der er ramt, og denne undersøgelse anbefaler, at alverdens landes sundhedsmyndigheder ikke kun skal være opmærksomme på smittespredning, men også på det psykiske helbred i befolkningen.

Katrine Strandberg-Larsen, lektor ved institut for folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, påpeger, at der selvfølgelig er forhåbninger om, at den udbredte følelse af ensomhed, mismod og vinter- blues blandt unge fortager sig, efterhånden som samfundet genåbner, vaccinen bekæmper virussen og forårssolen varmer.

”Tal fra forårets nedlukning har vist os, at ensomheden faldt og den mentale trivsel steg i takt med, at samfundet gradvist åbnede op. Her i januar, et stykke inde i anden nedlukning af samfundet, viser tal fra vores undersøgelse, at op mod hver fjerde unge under 34 år giver udtryk for en høj grad af ensomhed, og allerede inden coronavirussen har der været en kraftig vækst i mentale helbredsproblemer blandt unge,” siger Katrine Strandberg-Larsen og tilføjer:

”Forhåbentlig fører corona ikke til et yderligere boom, for de unge er i forvejen belastet. Det, denne generation af unge fejler, har med det mentale helbred at gøre.”

Hun henviser blandt andet til en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, som i november påpegede stigende problemer med lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser og adhd og en faldende generel livstilfredshed blandt 10-24-årige i Danmark. Denne udvikling har stået på over flere årtier, men risikerer nu at blive forstærket af corona-situationen.

Undersøgelsen fra Københavns Universitet peger på, at mens følelsen af ensomhed henover efteråret 2020 steg i takt med, hvor omfattende nedlukningen af samfundet var, så var der et fald i følelsen af generel livskvalitet hos alle aldersgrupper.