Prøv avisen

Forskere: Placering af atom-affaldsdepot er hastværk

Det er blandt andet disse tønder med atomaffald, der skal findes en endelig placering af. – Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Politikerne har unødvendigt travlt med at placere det danske atomaffald fra Risø, og de berørte borgere har haft alt for lidt indflydelse, mener forskere

Udpegningen af seks forskellige steder rundt i Danmark som mulige depoter for radioaktivt affald er forhastet og er sket med alt for dårlig inddragelse af borgerne.

Sådan lyder kritikken fra forskere ved Det Danske Center for Miljøvurdering ved Aalborg Universitet. De mener, at udpegningen burde have afventet en forudgående miljøvurdering af de forskellige alternativer.

Forskerne har analyseret arbejdet med at placere de mellem 5000 og 10.000 tønder med radioaktivt affald fra Forsøgsstation Risø. De finder processen forceret i stedet for at tage den nødvendige tid til at finde den rigtige miljømæssig placering. Om det så er i ind- eller udland.

Forskerne mener, at det er unødvendigt hastværk, at der inden årets udgang skal ligge en miljøvurdering af de seks placeringer.

Det er ikke realistisk, hvis alle alternativer også udlandet skal undersøges lige godt for at finde det bedste beslutningsgrundlag. Der er ingen grund til det hastværk, siger professor Lone Kørnøv fra Det Danske Center for Miljøvurdering.

Forskerne mener, at politikerne fra starten har været låst af folketingsbeslutningen fra 2003 om, at affaldet skal placeres i Danmark.

Vi ved ikke, om de danske placeringer eller en midler-tidig deponering på Risø eller eksport til udlandet er den bedste løsning, siger Lone Kørnøv og fortsætter:

Det er brandærgerligt, hvis den ellers udmærkede grundtanke om, at man selv skal rydde op efter sig, kommer til at spærre for den måske bedste miljømæssige løsning, som kan være eksport af affaldet.

Samtidig har det været en lukket og teknisk proces uden nogen borgerinddragelse hidtil. På den baggrund er det forudsigeligt og lige efter bogen, at det har skabt lokal modstand i de kommuner, som er blevet udpeget, siger hun.

Lone Kørnøv peger på, at politikerne burde have lært af blandt andet balladen i forbindelse med planlægningen af vindmølletestcentret i Østerild i Thy.

Og det var jo ikke nær så kontroversielt et emne som et depot for atomaffald. Alligevel har politikerne tilsyneladende intet lært af det, og det kan undre, siger hun.

Forskernes anbefaling