Forskere søger svar: Kan lungesyge synge sig til bedre trivsel?

Flere steder i landet oprettes lungekor for blandt andet kol-patienter. Men har det en effekt? Dansk studie – det største af sin art i verden – skal belyse dette

KOL-kor. Lungekor i Vordingborg under ledelse af Mette Abraham. Man samles om øvelser til bedre lungefunktion og øver sang, synger glade i kor.
KOL-kor. Lungekor i Vordingborg under ledelse af Mette Abraham. Man samles om øvelser til bedre lungefunktion og øver sang, synger glade i kor. Foto: Leif Tuxen

Kol – kronisk obstruktiv lungesygdom – er én af de største folkesygdomme i Danmark. 350.000 danskere lider af kol, og heraf 50.000 i svær eller meget svær grad, hvilket gør, at de har meget svært ved at trække vejret normalt selv og har brug for hjælp. Kol nedsætter lungernes funktion, giver åndenød og hosten. Mange oplever følgevirkninger som angst og depression, hertil kommer hyppige lungebetændelser og hospitalsindlæggelser, noget der gør, at sygdommen, ud over omkostningerne for den enkelte, bliver noget, der koster samfundet dyrt.

Der findes ingen enkel vej ud af sygdommen, men fysisk træning har vist sig at hjælpe. Og så er et andet populært tilbud vokset frem: Rundt omkring i landet – for eksempel under en række musik- og aftenskoler – er der gennem det seneste årti skudt en del af de såkaldte lungekor op. Her kan mennesker med lungesygdomme såsom kol mødes og synge sammen.

Men virker sangen egentlig? Det ser et større dansk forskningsprojekt ledet af Mette Kaasgaard, ph.d.-studerende ved Lungemedicinsk Forskningsenhed i Region Sjælland, Næstved Sygehus, samt ved Center for Music in the Brain på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, i øjeblikket nærmere på:

”Der er blandt mange en meget stærk oplevelse af, at sang er godt, når man er lungesyg, men vi mangler dog stadig forskning på området, der viser, om det rent faktisk målbart virker, det der med at synge,” siger Mette Kaasgaard.

I løbet af de næste halve års tid lægger Mette Kaasgaard sidste hånd på sit forskningsprojekt med navnet ”Sing-a-Lung”, hvor hun undersøger, om sang kan bruges som træningsmetode i kommunal rehabilitering for mennesker med kol, enten som supplement eller som alternativ til den nuværende fysiske træning. Undersøgelsen er den første i Danmark og den hidtil største af sin art i verden på området, og ialt 11 danske kommuner og knap 300 kol-patienter har været med i undersøgelsen. Det hele har været tilrettelagt som et lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen af patienterne deltog i fysisk træning og den anden halvdel deltog i sangtræning i et 10-ugers program. Før og efter træningsprogrammet har alle deltagerne gennemgået omfattende målinger blandt andet for at se, om de kunne gå længere efter programmet, om der var ændringer i deres lungefunktion, og om de generelt havde fået et bedre velbefindende både fysisk og psykisk.

I en meningsmåling, som analysefirmaet YouGov har lavet for Kristeligt Dagblad, svarer 73 procent, at de oplever sang som noget, der påvirker sundhed og humør positivt. Tidligere studier peger da også i retning af, at der blandt andet frigives hormoner som oxytocin og endorfin, når vi synger. Men det er sparsomt med forskning på, hvorvidt sangen har direkte helbredseffekt på mennesker med sygdom.

I Mette Kaasgaards ”Sing-a-Lung”-projekt har projektets sanglærere anvendt en sangmetode fra England, som er udviklet helt specielt til lungepatienter og blandt andet indeholder målrettede øvelser for vejrtrækning, stemme og krop. Denne metode adskiller sig fra den danske tilgang til lungekor, som indtil videre er meget forskelligartet, men som overvejende har karakter af helt almindelig fællessang.

Resultaterne af projektet forventes at blive publiceret i sensommeren og er i øjeblikket til fagfællebedømmelse hos et internationalt lægevidenskabeligt tidsskrift.

Det har været vigtigt at arbejde med en så gennemprøvet og også ensartet metode som muligt i forskningsprojektet, fortæller Mette Kaasgaard, som også mener, det er vigtigt at arbejde for en fælles sangmetode for lungepatienter fremover i Danmark.

”Ud over at det vil give en sangpædagogisk faglighed af høj og ensartet kvalitet i de her lungekor, vil det også kunne betyde, at udbyttet bliver så godt som overhovedet muligt for deltagerne – som jo er dem, det hele handler om,” siger Mette Kaasgaard, der også peger på det etiske i at få lavet forskning på området

”Det er vigtigt for at kunne vurdere, om sang kan komme til at bruges som led i kommunal lungerehabilitering, eller om sang ’bare’ skal være en hyggelig og sjov fritidsaktivitet i samvær med ligesindede. Vi ved det som sagt ikke rigtig endnu. Og så er det også lige vigtigt at sige, at man som patient altid skal følge lægens råd. Selvom man måske har hørt andre fortælle om deres oplevelser med virkningen af sang, så må man for eksempel endelig ikke undlade at tage sin medicin eller deltage i fysisk træning, hvis det er det, man har fået anbefalet.”