Prøv avisen
Hukommelse

Forskning: Stress blokerer hukommelsen

Hukommelsen er blevet en vigtig markør for, hvad vi ved, og hvad vi kan, og måske derfor er det lykkedes at skabe en hel industri af folk, der tilbyder hjælp til at træne hukommelsen, selvom det ofte er ren humbug, siger hjerneforsker om hukommelsens vigtighed.

Læs eller genlæs historien om, at en endnu ikke offentliggjort undersøgelse dokumenterer, at stressramte husker dårligere end raske. Det gør stigningen i sygemeldinger med stress mere problematisk, for vores evne til at huske er i stigende grad med til at definere, hvem vi er, mener fagfolk.