Indsatte skal kunne nyde stilheden i et fængselskloster

En gruppe af landets fængselspræster vil give indsatte mulighed for at afsone en del af dommen i kloster. Pilotforsøg er på vej

”Præsterne kan opbygge et fortrolighedsforhold til de indsatte. Mange af de indsatte har omsorgsbehov, som systemet ikke kan løfte, men det kan præsterne. Hvorfor ikke lave et kloster i Statsfængslet Østjylland, hvor noget af det tungeste klientel sidder,” siger Kim Østerbye. Arkivfoto.
”Præsterne kan opbygge et fortrolighedsforhold til de indsatte. Mange af de indsatte har omsorgsbehov, som systemet ikke kan løfte, men det kan præsterne. Hvorfor ikke lave et kloster i Statsfængslet Østjylland, hvor noget af det tungeste klientel sidder,” siger Kim Østerbye. Arkivfoto. Foto: Christian Lindgren/Scanpix.

10 gange har de tre præster og imamen i Vestre Fængsel i København tømt deres kontorer for indbo, telefoner og computere, så deres arbejdsplads for en dag kunne fungere som kristen klostercelle for fire indsatte.

Seks af landets fængselspræster ser gerne, at der oprettes et fængselskloster i et lukket dansk fængsel, ligesom man kender det i Sverige, hvor man siden 2001 har kunnet afsone en del af straffen i et klosterafsnit, hvor de indsattes dag er bygget op omkring tidebønner, meditation og samtaler.

”I Sverige er man typisk en uge i stilhed i klosteret. Vi har tilbudt vores fanger et forløb på fem klosterdage over fem uger. Det er slet ikke det samme, men det er, hvad vi kan gøre med de nuværende rammer,” siger Erik Adrian, der er præst ved Vestre Fængsel i København.

Fængselspræsterne har henvendt sig til Direktoratet for Kriminalforsorgen, som driver landets fængsler. Direktoratet har bedt præsterne gennemføre to pilotforsøg, hvor de afholder retræter i et fængselsafsnit. Præsterne forsøger nu at finde fængsler, som vil indgå i et sådant samarbejde og stille ledige celler til rådighed til et forsøg.

Inden direktoratet tager stilling til, om der vil kunne oprettes et egentligt fængselskloster i et dansk fængsel, vil direktoratet se resultatet af et svensk forskningsprojekt, som ser på effekten af det svenske fængselskloster, som vil være klar ved årets udgang.

”Vi ser positivt på sagen og ser spændende elementer i idéen,” siger fuldmægtig i Kriminalforsorgen Julie Bergholt Andersson.

Ønsket om et fængsels-kloster møder opbakning fra Kim Østerbye, der er forbundsformand for landets fængselsfunktionærer.

”Præsterne kan opbygge et fortrolighedsforhold til de indsatte. Mange af de indsatte har omsorgsbehov, som systemet ikke kan løfte, men det kan præsterne. Hvorfor ikke lave et kloster i Statsfængslet Østjylland, hvor noget af det tungeste klientel sidder,” siger han.

Hos landets fængselsinspektører mener man dog, at det er for tidligt at udpege et fængsel, som kan rumme et fængselskloster.

Thorsten Holst Laursen fra Statsfængslet Renbæk i Sønderjylland er formand for Inspektørforeningen og efterlyser mere konkret viden om et eventuelt fængselskloster, inden han vil tage endelig stilling.

”Det vil være forkert at afvise noget på forhånd. Hvis det virker med succes andre steder, synes jeg, at det er noget, vi skal se nærmere på,” siger Thorsten Holst Laursen.

Kriminologen Lena Roxell fra Stockholms Universitet evaluerer i øjeblikket fængselsklostret i Sveriges største fængsel, Kumla, og har lavet interviews med de indsatte før og efter de 30 dage lange retræter.

”De indsatte fortæller om det som en vældig positiv oplevelse og taler om, at de her føler en ro, som de ellers ikke kan finde,” siger Lena Roxell.