Prøv avisen

Frafald og karakterer varierer markant på erhvervsuddannelser

Der er store forskelle på uddannelsessteders evne til at fastholde elever og hjælpe dem til gode karakterer.

Der er stor forskel på, hvor store chancer de studerende har for at klare sig godt på landets uddannelser til sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver.

Det viser en undersøgelse, som Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Kora) har foretaget for Rigsrevisionen.

Ifølge programleder ved Kora Jesper Wittrup er det første gang, Kora har sammenlignet, hvor effektive professionshøjskolerne er.

- Og der er helt klart potentiale for, at de mindst effektive uddannelsessteder kan lære noget af de bedste, siger Jesper Wittrup.

Det er især på uddannelsen til sygeplejerske, at forskellene mellem uddannelsesstederne springer i øjnene.

Undersøgelsen viser for eksempel, at der på uddannelsen til sygeplejerske er et frafald, der spænder mellem otte og 33 procent.

Det viser sig også, at der er stor forskel på, hvor stor sandsynlighed de studerende har for at få gode karakterer.

- Det kan altså få stor betydning for de studerendes karakter, om de havner på den ene frem for den anden sygeplejerskeuddannelse, siger Jesper Wittrup.

Han mener, der er et stort potentiale for forbedring.

- Hvis de mindst effektive lærer af de mest effektive, vil de både kunne løfte de studerende karaktermæssigt, og de vil kunne fastholde flere studerende - vel at mærke for de samme penge, siger Jesper Wittrup.

Undersøgelsen indgår i Rigsrevisionens beretning om undervisningen på professionshøjskolerne.