Prøv avisen

Fremtidens danskere skifter udseende

I fremtiden vil flere danskere få mørkere hår, hud og øjne, ligesom flere vil veje lidt mere. Til gengæld er højden uforandret, vurderer forskere. Foto: Rasmus Juul

Flere danskere vil ifølge forskere få mørkere hud, hår og øjne i fremtiden, ligesom vi vil veje mere

Flere kilo tungere og med mørkere hud, hår og øjne. Sådan ser fremtidens danskere ud, når forskerne kigger i krystalkuglen og giver deres bud på, hvordan gennemsnitsdanskerens udseende vil forandre sig over tid.

Danskernes kropsvægt er steget gennem mange år, og alene i perioden 1987-2005 tog begge køn seks kilo på i gennemsnit, viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Den udvikling vil med al sandsynlighed forsætte i de kommende år, siger Knud Juel, der er professor ved instituttet.

Jeg bliver meget overrasket, hvis vægtkurven knækker inden for de kommende årtier. Mit bud er, at gennemsnitsvægten fortsat vil vokse. Intet tyder på det modsatte, siger han.

I dag vejer danske kvinder godt 68 kilo og mænd 83 kilo i gennemsnit. At danskerne slæber rundt på stadig flere kilo skyldes primært deres kost- og motionsvaner, siger professoren.

Der er jo masser af kampagner, som prøver at bremse udviklingen og få folk til at røre sig mere, drikke mindre og spise sundere. Problemet er, at vi sagtens kan komme gennem dagen uden at røre os, og at det er nemt og billigt at spise usundt. Så kurven er kun forsat én vej, og det er op.

LÆS OGSÅ: Ny flerkulturel personlighedstype vinder frem

Den øgede kropsvægt kan ikke forklares ud fra en tilsvarende stigning i danskernes højde. For selvom folket er skudt i vejret over en lang årrække, ser danske mænd og kvinder nu ud til at have nået en gennemsnitlig øvre højdegrænse på henholdsvis 180,5 cm og 167,5 cm. Det fortæller Kim F. Michaelsen, som er professor i børneernæring ved Københavns Universitet og har forsket i danskernes højde ud fra de mål, som bliver registreret hos mænd til militærsession.

Skandinaver og hollændere er de højeste folk i Europa. Højden er langsomt steget gennem mange årtier, men i 1985 stagnerede væksten. Det ser ud til, at vi har nået det genetiske potentiale for vores højde, siger han.

De mange års vækst skyldes primært forbedrede forhold omkring ernæring og infektioner tidligt i livet. At højden er stagneret skal altså ses som et udtryk for, at forholdene i vores første leveår efterhånden er optimale, siger Kim F. Michaelsen.

QUIZ: Hvor gennemsnitlig er du?

Vi forventer altså ikke, at danskerne gennemsnitligt vil vokse yderligere. Men folk i vores nabolande og u-lande vil sikkert fortsat blive højere i takt med, at deres betingelser de første leveår også forbedres. Deres højde vil sandsynligvis også stagnere, når den når samme niveau som vores, siger han.

Mens der altså ikke vil ske den store udvikling i danskernes gennemsnitshøjde fremadrettet, vil ændringer sandsynligvis kunne spores i folkets hud-, hår- og øjenfarve, som alle vil antage mørkere nuancer end i dag.

Det fortæller Peter K. A. Jensen, som er overlæge, klinisk lektor ved Aarhus Universitet og har skrevet en række bøger om menneskets oprindelse og udvikling.

Selvom arvegangen er mere kompleks end som så, vil to mennesker med henholdsvis brune og blå øjne have størst chance for at få et barn med brune øjne. Det samme er formentlig tilfældet med hud og hår. Eftersom vi i dag lever i en globaliseret verden med stor ind- og udvandring landene imellem, er der derfor stor sandsynlighed for, at en større del af danskerne vil få mørkere øjne, hud og hår på sigt.

Læs mere om, hvorfor danskerne ser ud, som de gør

Rettelse: Der har tidligere stået i denne artikel, at danske kvinder/mænd i gennemsnit vejer 62/ 68 kilo. Det er ikke korrekt. Begge køn er noget tungere og vejer i gennemsnit 68/83 kilo. Kristeligt Dagblad beklager fejlen.