Prøv avisen
Interview

Fritidshjemsleder: Derfor kræver jobbet, at du er robust

Susanne Bryld, leder i fritidshjemmet Galaxen, har annonceret efter robuste medarbejdere, fordi hun har brug for, at de kan træde ind i den opgave og virkelighed, som de står i. Foto: Christian Liliendahl

Efterspørgslen efter robuste pædagoger er eksploderet de seneste år, og cirka 25 procent af jobopslagene i denne faggruppe indeholder ordet robust. Kristeligt Dagblad har talt med en leder, som efterspørger netop denne egenskab

Susanne Bryld er daglig leder af fritidshjemmet Galaxen, som ligger i Nivå i Nordsjælland. Hun er en af de ledere, som i et jobopslag blandt andet efterspørger, at den nye medarbejder skal være robust.

Hvad er det du efterspørger, når du annoncerer efter en robust pædagog?
 

"Lige nu søger vi nogle pædagoger, som både skal være i skolen og på fritidshjemmet, og det betyder, at man faktisk har to ansættelser. Den opgave, man har i skolen, er, at man skal ind og støtte op om det enkelte barns trivsel, og det er jo børn, som har det svært i skolen. Så det kræver, at man kan stå på sine ben, og at man kan klare det. For det er ikke kun at hjælpe med at lære at stave, det handler simpelthen om at lære børnene at agere socialt. "

"Og vi får rigtig mange børn både i skolen og i vores institutioner, som har nogle tunge ting i deres rygsæk. Hvis du har et barn, som for eksempel ikke kan undervises i klassen, og som reagerer udadvendt, så kræver det, at du kan håndtere det. Du skal være klar på, at barnet måske smider med tasken, måske vælter bordene eller måske sidder og skriger i en hel time. "

"Den anden del er, at når man så har været nogle timer i skolen, så kommer man til den anden arbejdsplads nemlig fritidshjemmet. Der er der også en forventning om, at man er klar, når man møder ind. Og så er det en ny opgave og en ny kasket. "
 
"Derudover står vi med nogle forældre i dag, som er vant til at curle foran deres børn. Så de finder sig ikke i, at deres børn ikke har det godt, og det skal man selvfølgelig heller ikke. Men pædagogerne skal lægge ryg til rigtig meget, når der kommer en forælder, som ikke kan forstå, hvorfor lille Ida ikke lige har fået lov eller ikke lige må."

Så det er både i forhold til børnene og forældrene, at pædagogerne skal være robuste?
 
"Ja det er det. Langt hen ad vejen har vi selvfølgelig forældrene med som gode medspillere, og det er dejligt. Men vi står også med nogle problematikker hos vores børn og familier, som kan være rigtig svære at håndtere."

"Man kunne måske ønske, at uddannelsesinstitutionerne har lidt mere fokus på det, når de laver uddannelserne. Så de bliver forberedt på den virkeligheden, de kommer ud til. Så de ikke har et rosenrødt billede af, at de skal ud og hjælpe andre mennesker. Det skal man også, men der er mange børn, og normeringerne er ikke, hvad de var i 1970’erne og 1980’erne - langt fra."

Når I efterspørger, at de skal være robuste, og de skal kunne holde til det her, forventer I så også, at de ikke kritisere forholdene?
 

"Man kan selvfølgelig godt stille spørgsmålstegn, og så må vi se på, hvor vi kan hjælpe til, at få det her til at fungere. Men det nytter jo ikke noget, at man til en ansættelsessamtale sidder og siger ’jamen det kan jeg sagtens klare’, og ’det har jeg prøvet rigtig mange gange’. Så må man hellere sige, ’jeg er klar på opgaven’, og så spørge ind til ’hvad giver i mig, får jeg noget supervision, og er der tid til det, hvis det går galt?’ For selvfølgelig hjælper vi, når det går galt, vi er jo ikke interesseret i at have nogle medarbejdere, som brænder ud, fordi det her er for hårdt, selvfølgelig er vi ikke det."

Der er flere eksperter, som ikke mener, det giver mening at efterspørge robuste medarbejdere, fordi det er igennem fællesskabet og det gode arbejdsmiljø, at man skaber robusthed. Hvorfor mener du, det giver mening at efterspørge det?
 
"Det fortæller jo også lidt om, hvad er det for en opgave, du står overfor, og hvad er det for et job, du søger. Du søger ikke at sidde to timer med billedkunst, og vi har jo brug for, at man kan træde ind i opgaven. Og der må vi jo sige det, som det er. Det er jo den virkelighed, vi lever i lige nu. Så jeg synes, det giver mening."

"Jeg har 180 børn, så hvis jeg skal have min institution til at fungere, så bliver jeg også nødt til at have nogle medarbejdere, jeg kan stole på kan klare opgave. Det betyder ikke, at man ikke vil hjælpe, for det vil vi rigtig gerne, og vi anerkender også, at det er en svær opgave, man står overfor."

Så efterspørgslen efter robusthed siger mere om arbejdsopgaverne, der skal løses, end om medarbejderen I efterspørger?
 

"Jeg tror, det er en kombination. Jeg tror, at de unge mennesker, vi får ud i dag, er vant til, at hvis tingene ikke lige går, som de vil, så er det så let at give op. Så zapper man videre til noget andet, for der er græsset grønnere. Men græsset er jo bare ikke grønnere. "

"Nogen gange kræver det også, at man selv gør en indsats, at man siger okay, hvordan løser jeg den her opgave, og så må man søge hjælp. Det er jo hele tiden en sparing og en vidensdeling, vi kan have sammen. Hvordan kan vi gøre det her lettere og bedre. Men nogle gange er tingene, som de er, og det kan være benhårdt. "