Prøv avisen

Frivillige kan puste liv i Udkantsdanmark

Kan besøgsvennen og vågekonen være med til at skabe nye initiativer i affolkede lokalsamfund? Det skal forskningsprojekt undersøge. Foto: christoffer regild Denmark

Kan besøgsvennen og vågekonen være med til at skabe nye initiativer i affolkede lokalsamfund? Det skal forskningsprojekt undersøge

Morsø Kommune i Nordjylland er et af de landområder, der er fanget i en ond cirkel på grund af affolkede landsbyer, stigende arbejdsløshed, voksende sociale problemer og et svindende skattegrundlag. Men kommunen med 22.000 borgere har også en lang række frivillige foreninger, og måske kan vågekonen og besøgsvennen være med til at skabe ny dynamik i det såkaldte Udkantsdanmark.

LÆS OGSÅ: Flest førtidspensionister i Udkantsdanmark

Det spørgsmål har ph.d.-studerende Kasper Søndergaard fra Roskilde Universitet fået en million kroner til at undersøge. Hans undersøgelse er et af i alt syv forskningsprojekter, der netop har fået bevilget syv millioner af Socialministeriet til at kortlægge, hvordan frivillige kan bidrage til udviklingen af velfærdsstaten.

Morsø Kommune er ligesom en række andre landkommuner præget af en negativ spiral. Vi ved samtidig fra international forskning udført i blandt andet Italien, at løsningen på den slags onde cirkler i udkantsområder kræver inddragelse af dem, der bor i området. Derfor skal projektet blandt andet se på, hvordan borgere ikke blot kan engagere sig som frivillige, men også få indflydelse på, hvordan lokalsamfundet kan fungere bedre, siger Kasper Søndergaard, der nævner hjemmeplejen som et eksempel.

En af tankerne i projektet er at give mere magt tilbage til borgerne. Kan det for eksempel lade sig gøre at få borgerne til at være med til at definere, hvad der skal være god hjemmehjælp i Morsø Kommune?, lyder det fra Kasper Søndergaard.

Han henviser til, at frivillighed ofte forstås som en filantropisk gerning, hvor man gør noget godt for andre.

Vi vil undersøge, hvordan man kan udvide frivilligheden, så de frivillige får indflydelse på, hvordan den gode hjemmepleje skal udformes, og hvordan de selv kan bidrage. En af de store udfordringer i fremtidens velfærdssamfund er de pressede ressourcer. I de seneste årtier har man fokuseret meget på danskerne som brugere af offentlig service. Vi vil se på, hvordan kommunen kan fremme, at borgerne engagerer sig og har indflydelse på den offentlige service og på den måde bliver medborgere, der tager ansvar i stedet for at være forbrugere af det offentlige system, forklarer Kasper Søndergaard.

Morsø Kommunes socialdemokratiske borgmester, Lauge Larsen, ser store muligheder i projektet:

Vi har en lang tradition for at lave frivilligt arbejde, og kommunen har blandt andet et frivilligt korps af vågekoner. Men antallet af frivillige tynder ud i disse år, fordi der bliver flere ældre. Vi står samtidig over for store udfordringer netop på grund af det stigende antal ældre i kommunen, og vi kan ikke klare os uden de frivillige.

Borgmesteren mener derfor, at det er afgørende at arbejde med nye former for frivillighed.

Det skaber vældig lokal debat, når der er forslag om, at frivillige kan hjælpe med at gøre rent, og mange siger, at de ikke vil være med til den slags opgaver. Jeg tror, at vi har brug for en debat om, hvordan de frivillige selv kan få medindflydelse på beslutningerne, siger Lauge Larsen.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) oplyser i en mail, at forskningsbevillingen skal give mere viden om, hvordan frivillige kan udvikle velfærdssamfundet.

Den offentlige sektor har hovedansvaret for, at udsatte børn og voksne får den nødvendige hjælp og støtte, men det frivillige sociale arbejde kan samtidig være med til at skabe nye fællesskaber og udvikle vores samfund på nogle andre parametre. Det støtter vi op om ved at få endnu mere viden om området, siger socialministeren.