Samtykke eller frivillighed? Ny voldtægtslov deler rød blok

Et udkast til en ny voldtægtslov lægger langt større vægt på, at begge parter frivilligt går med til at have sex. Støttepartier vil gå længere og kræve aktivt samtykke, mens regeringen tøver og i stedet følger anbefalingerne fra ekspertgruppe

”Sex i Danmark skal være voldtægt, medmindre begge parter frivilligt går med til det. Det handler om ligeværd, respekt og ret til at bestemme over sin egen krop,” siger justitsminister Nick Hækkerup (S).
”Sex i Danmark skal være voldtægt, medmindre begge parter frivilligt går med til det. Det handler om ligeværd, respekt og ret til at bestemme over sin egen krop,” siger justitsminister Nick Hækkerup (S). Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Knap er blækket fra et nyt lovudkast, der skal sikre ofrene større retssikkerhed i sager om voldtægt, tørt, før S-regeringen møder hård kritik fra sine støttepartier.

I går eftermiddags offentliggjorde regeringen sit udkast til en ny voldtægtslovgivning. I dag straffes det som voldtægt, hvis man ved vold, ulovlig tvang eller trusler om vold tvinger en person til sex. Det er også voldtægt, hvis kvinden eller manden ikke kan modsætte sig handlingen, eksempelvis under påvirkning af alkohol. Det skal laves om, hvis det står til S-regeringen.

På baggrund af anbefalinger fra Straffelovrådet – et uafhængigt ekspertpanel med 11 medlemmer – skal frivillighed fremover være det altafgørende nøgleord, når to parter mødes i sengen.

”Sex i Danmark skal være voldtægt, medmindre begge parter frivilligt går med til det. Det handler om ligeværd, respekt og ret til at bestemme over sin egen krop,” siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Det vækker vrede i regeringens støttepartier, der kritiserer regeringen for ikke at gå langt nok i den nye voldtægtslovgivning. I stedet vil Enhedslisten, SF og Radikale Venstre have en lovgivning, der bygger på samtykke frem for frivillighed.

Nuancerne kan virke til at være tekniske, men er ifølge støttepartierne afgørende for støtten til den nye voldtægtslov.

”Vi er meget bekymrede for et frivillighedsbegreb, fordi det ikke nødvendigvis involverer et aktivt samtykke,” siger Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten:

”I situationer med passivitet vil man stadig kunne få en situation, hvor der ikke kan dømmes for voldtægt,” siger hun.

Kristian Hegaard, retsordfører i Radikale Venstre, stemmer i. Han påpeger, at Socialdemokratiet allerede i juni skrev under på ”at gennemføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse”, som det fremgår af det såkaldte forståelsespapir fra regeringsdannelsen.

”I betænkningen (fra Straffelovrådet, red.) står der, at kvinden skal sige fra, før det er voldtægt. Det går ikke – og det er netop derfor, at vi skal have samtykkebaseret lovgivning. Ved indbrud skal man heller ikke sige fra, før det ikke er ulovligt,” siger Kristian Hegaard.

Straffelovsrådet består af 11 juridiske eksperter, hvis anbefalinger danner fundament for udkastet til den nye voldtægtslov.

10 af eksperterne har anbefalet, at den nye lov baserer sig på frivillighed. Kun én ekspert har anbefalet samtykke.

”Samtykke leder tankerne hen på, at en række formaliserede krav skal være opfyldt. Med et krav om samtykke vil lovens ordlyd saledes kunne antyde en videregaende kriminalisering, end der er grundlag for,” skriver Straffelovrådet i sin betænkning, der altså bakkes op af regeringen.

Straffelovrådet mener dog, at frivillighed og samtykke langt hen ad vejen er det samme:

”Det er flertallets generelle vurdering, at der som udgangspunkt ikke vil være nogen væsentlig forskel på, om der i en ny voldtægtsbestemmelse anvendes terminologien samtykke eller frivillighed. Bevistemaet vil – uanset terminologi – blive koncentreret om, hvorvidt parterne var indforstået med samlejet.”

Justitsminister Nick Hækkerup vedkender, at det er en vanskelig debat.

”Det er ikke så svært, hvis begge parter siger ja. Men der vil være en masse omstændigheder, hvor man vil sige: Er det frivilligt, eller er det ikke?”

”Det er ikke sådan, at der ikke vil være tvivlstilfælde fremadrettet,” siger han.

Dermed er der lagt op til en række juridiske tvister på Christiansborg i den kommende tid. Mens regeringens egen ekspertgruppe mener, at frivillighed sikrer en bedre og mere forudsigelig retstilstand end aktivt samtykke, skeler støttepartierne til eksempelvis Storbritannien, hvor voldtægtsloven hviler på samtykke.

”Det er vigtigt at understrege, at samtykke kan gives på rigtig mange måder. Det tror jeg, at de fleste mennesker kan regne ud,” siger Rosa Lund.

Eksperterne ser ud til at frygte, at man ender i en juridisk gråzone, hvis man lægger vægt på aktivt samtykke i stedet for frivillighed. Er det ikke en relevant indvending?

”Vi skal have tid til at dykke ned i det frivillighedsbegreb, som Straffelovrådet bruger. Det kan godt være, at det er ordentligt frivillighedsbegreb. Men vi er bekymrede for den gråzone, der kommer, hvis man har et meget bredt frivillighedsbegreb,” siger hun.

Regeringens udkast er i høring over den næste måned. Derefter fremsættes det endelige lovforslag i Folketinget.