Prøv avisen

Frygt for at robotter erstatter plejere

45 procent af danskerne er bange for, at robotter overtager plejepersonalets arbejde i fremtiden, så de ældre mister den menneskelige omsorg.

Danskerne frygter, at plejepersonalets varme hænder i fremtiden bliver byttet ud med kolde robotter. Selv om teknologien giver mere tid til plejerne, viser en ny undersøgelse fra Ingeniørforeningen, at 45 procent tror, at den sparede tid kun "i ringe grad" eller "slet ikke" bliver brugt på ekstra omsorg til de ældre. Det vil Ingeniørforeningen lave om på.

- Der er mange muligheder, hvis man bruger velfærdsteknologi på den rigtige måde. Derfor har vi nedsat en tænketank, som skal komme med praktiske løsninger, så alle kan se fordelene, siger Lars Bytoft, formand for Ingeniørforeningen.

Regeringen har sat flere milliarder af til velfærdsteknologi over de næste år. Og ifølge en tidligere undersøgelse er danskerne generelt positive over for ny velfærdsteknologi, men skeptiske over for, om plejepersonalets ekstra tid ender i nedskæringer. Tænketanken skal hjælpe regeringen til at tage hul på debatterne.