Prøv avisen

Gerningsmænd skal betale til en ny offerfond

Regeringen og Enhedslisten har besluttet at lægge en afgift oven i den nuværende straf på en række lovovertrædelser. Afgiften skal gå til en fond, der hjælper ofrene. Foto: Artem Furman.

Ny afgift på lovovertrædelser skal komme ofrene til gode

Kører du groft uansvarligt, begår vold eller overtræder en anden af landets love, skal du i fremtiden være med til at finansiere en ny fond, der skal hjælpe ofre for forbrydelser.

Regeringen har sammen med Enhedslisten aftalt at lægge en afgift på 500 kroner oven i den nuværende straf på en række lovovertrædelser.

Endelig bliver gerningsmænd stillet til regnskab over for det enkelte offer. Som det er nu, er det systemet, man står til ansvar over for. Samtidig bliver muligheden for at hjælpe ofre bedre, end den er i dag, siger Henning Wollsen, der er formand for foreningen Hjælp Voldsofre.

LÆS OGSÅ: Også offeret bør hjælpes til nyt liv

Regeringen venter hvert år at kunne samle 25 millioner kroner til ofrene i fonden.

Med det beløb har man ifølge Henning Wollsen virkelig mulighed for at gøre en forskel. Til sammenligning brugte hans forening sidste år 1,3 millioner kroner til at hjælpe ofre for vold.

Hvis de 25 millioner kroner skal række længst, skal de ifølge formanden bruges til at lette sagsgangen og det administrative læs, man som offer står over for i kølvandet på en forbrydelse.

Det pudsige er, at ofrene ofte ikke efterlyser kroner og øre. For dem handler det om at få hjælp til alt det praktiske. Så pengene skal bruges sådan, at ofrene ikke skal spekulere på alt det praktiske. De skal have overskud til at tænke på sig selv, siger Henning Wollsen.

Og det er netop tanken med det, justitsminister Morten Bødskov (S) kalder en historisk stor håndsrækning til ofrene for kriminalitet.

De skal have en bedre støtte, de skal have bedre vejledning. Mange af dem har været udsat for nogle voldsomme overfald og sidder tilbage med traumatiske oplevelser, som kan gøre, at det er svært at komme videre igennem livet og få fodfæste i uddannelsessystemet, tilbage på arbejdsmarkedet og finde en bolig, siger han og fortsætter:

Alt det har mange behov for rådgivning og vejledning til, og det er jeg glad for, at fonden også skal bruge pengene til.

Pernille Skipper fra Enhedslisten siger, at den tidligere regering har forhøjet straffene, mens ofrene for forbrydelserne er blevet forsømt. Derfor glæder hun sig over, at forslaget sender et signal til ofrene om, at de bliver taget seriøst.

Allerede under den tidligere regering foreslog S og SF, at man skulle oprette fonden. Men da VK-regeringen ikke ville være med, faldt forslaget. /ritzau/