Prøv avisen

Ghettoaftale rammer hjemløse og fattige

Nye tal fra Domstolsstyrelsen viser, at fogeden i 2017 bankede på døren 2306 gange for at sætte en familie eller en enlig ud af boligen, og det er en stigning på ni procent i forhold til året før. Det tal vil vokse på grund af regeringens aftale med SF, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om at afskære kontanthjælpsmodtagere fra at bosætte sig i de 16 mest udsatte boligområder. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det vil gøre det endnu sværere for samfundets svageste at finde bolig, når kontanthjælpsmodtagere fra næste år afskæres fra at flytte til landets 16 mest belastede boligområder, lyder kritikken fra sociale organisationer

Efter en årrække, hvor stadig færre blev sat på gaden, er antallet af fogedudsættelser igen stigende. Nye tal fra Domstolsstyrelsen viser, at fogeden i 2017 bankede på døren 2306 gange for at sætte en familie eller en enlig ud af boligen, og det er en stigning på ni procent i forhold til året før. Det tal vil vokse på grund af regeringens aftale med SF, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om at afskære kontanthjælpsmodtagere fra at bosætte sig i de 16 mest udsatte boligområder. Aftalen vil nemlig gøre det sværere for hjemløse samt enlige og familier med meget dårlig økonomi at finde en billig bolig.

Sådan lyder kritikken fra Rådet for Socialt Udsatte, Mødrehjælpen og Kirkens Korshær, efter at regeringen og de tre partier forleden indgik en aftale, der skal sikre en mere mangfoldig beboersammensætning i landets 16 mest belastede boligområder. Ifølge Beskæftigelsesministeriet er 6 ud af 10 beboere i de 16 kvarterer hverken i arbejde eller beskæftigelse, og regeringens mål er at ændre områderne ved at lade mere ressourcestærke familier flytte ind.

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, er ikke i tvivl om, at den ny aftale vil gøre det langt sværere for en stor gruppe af udsatte at finde en billig bolig. Han henviser til, at der ifølge den seneste hjemløsetælling fra 2017 er 6635 hjemløse i Danmark, hvilket er en stigning på otte procent siden 2015.

”Det er i forvejen svært at finde billige boliger, og aftalen har ikke givet kommunerne nye redskaber til at løse problemet. Som udgangspunkt går vi også ind for en blandet beboersammensætning i hele Danmark, men spørgsmålet er, hvilke midler man vil tage i brug. I princippet burde ønsket om en blandet beboersammensætning også gælde i velhaverområder,” siger Jann Sjursen.

Chefen for Kirkens Korshær, Helle Christiansen, forudser, at flere hjemløse vil blive fastholdt på landets herberger, når udbuddet af billige boliger indskrænkes.

”Rent økonomisk er det dyrt for samfundet at fastholde mennesker på herberg. Politikerne vil løse en problemstilling, men er så ikke tilstrækkeligt opmærksomme på de afledte konsekvenser. Problemerne i de udsatte boligområder skal løses med godt og langsigtet socialt arbejde frem for at lave en ændring, der har konsekvens for fattige mennesker,” siger Helle Christiansen.

Direktør i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen, henviser til, at der i Københavns Kommune i øjeblikket er 200 dages ventetid, hvis for eksempel en kvinde på et krisecenter skal have en bolig.

”Det er al ære værd, at politikerne vil skabe mere blandede boligområder, men det er bekymrende, at politikerne med aftalen gør det endnu mere stigmatiserende at være på kontanthjælp. Samtidig finder vi det kritisabelt, at man lægger aben med at finde billige boliger over på kommunerne uden, at der følger ekstra penge med,” siger Ninna Thomsen, der selv er tidligere sundhedsborgmester i Københavns Kommune, valgt for SF.

Boligforsker Gunvor Christensen fra Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd peger på, at der ikke er forskningsmæssigt belæg for idéen om, at en spredning af kontanthjælpsmodtagere vil løse problemerne i de mest udsatte boligområder.

”Der er ikke meget forskning, der støtter op om den tese, at vi kan afskaffe fattigdom og sociale problemer ved at sprede beboere til andre områder. Kontanthjælpsmodtagere har typisk flere problemstillinger, som for eksempel det psykiske velbefindende, at slås med. Og de problemer bliver ikke løst af, at de flytter ud i ressourcestærke områder. Der er ikke en usynlig hånd, der går ind og løfter den gruppe. Der skal laves en aktiv indsats på blandt andet beskæftigelsesområdet, og den foregår allerede i dag i mange af de mest udsatte boligområder,” siger Gunvor Christensen.

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge fra SF, der er med i aftalen, erkender, at det nogle steder kan blive en udfordring at skaffe boliger til de dårligst stillede.

”Men det er ikke holdbart, at vi har områder i Danmark, hvor 6 ud af 10 er på offentlig forsørgelse. Vores samfund er ved at blive vredet fra hinanden, fordi vi isolerer os socialt og etnisk fra hinanden. Det problem skal vi have løst, og så må vi også løse de boligproblemer, der kan opstå,” siger Karsten Hønge.