Prøv avisen

Gode nyheder skal hjælpe u-landene

Der er masser af gode nyheder, når det gælder udviklingen i u-landene, og nu vil en stor kampagne, Verdens Bedste Nyheder, fortælle de positive historier. Som for eksempel at både malaria, mæslinger og børnedødelighed er på retur i Somalia. -- Foto: Mokhtar MohamedAFP.

Danskerne ser ifølge udviklingsorganisationerne for pessimistisk på arbejdet i u-landene. Det skal kampagnen Verdens Bedste Nyheder nu ændre på

Der findes to fortællinger om Somalia. En, der handler om krig, kaos, pirater og islamister, men der er også en anden historie. Sammenlignet med andre lande i Vestafrika har Somalia leveret nogle af de bedste resultater for 2015-målene – verdenssamfundets fælles satsning, som skal forbedre tilværelsen for verdens fattigste. I den sydlige del af Somalia er andelen af befolkningen, der lider af malaria, faldet fra 17 procent til 6 procent. Også færre rammes af mæslinger, og det ser ud til, at landet vil nå at reducere børnedødeligheden med to tredjedele og dermed leve op til 2015-målene, som 189 af verdens ledere i 2000 formulerede.

Den positive historie var et af budskaberne i går, da kampagnen Verdens Bedste Nyheder blev søsat. Bag initiativet står knap 70 danske u-landsorganisationer samt FN og Danida. Det er første gang, at så mange aktører samles om én fælles strategi. Samtidig er kampagnen anderledes, fordi den inddrager virksomheder, der vil oplyse om kampagnen over for deres kunder. Virksomhedernes ansatte bliver informeret om 2015-målene, så de kan fortælle de positive nyheder videre.

Og der er brug for, at historier som den fra Somalia bliver kendt i Danmark. Ifølge en undersøgelse foretaget af Epinion (Capacent) er danskerne skeptiske over for arbejdet i u-landene. Kun 24 procent svarer, at de i nogen eller høj grad tror på en positiv udvikling i fattigdomsbekæmpelsen. Mens kun 12 procent angiver, at fattigdom og nød kan udryddes.

Det syn vil kampagnen forsøge at ændre med nye og alternative metoder, for det går fremad, som eksemplet fra Somalia indikerer. Det samme viser en netop offentliggjort under-søgelse af 2015-målene fra FN. Knap 90 procent af børnene i udviklingslandene går nu i skole. Samtidig er antallet af mennesker, der lever for under 1,25 dollar om dagen, reduceret fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder i perioden fra 1990 til 2005. Finanskrisen gør dog, at alle punkterne ikke kan opfyldes.

Udviklingsminister Søren Pind (V) sagde i forbindelse med lanceringen af strategien, at han ikke kan mindes at have set en lignende kampagne tidligere, og han roste samarbejdet, der kan give en fælles retning.

"Jeg er glad for at se, at så mange firmaer er involveret i kampagnen. Og jeg vil generelt fremover lægge vægt på at inddrage private virksomheder mest muligt. Stat, civilsamfund og private aktører skal samarbejde. På den måde kan vi hjælpe," sagde ministeren.

anne.jensen@kristeligt-dagblad.dk