Prøv avisen

Græsrødder og private sikrer markant Kierkegaard-fejring

Tegning: Morten Voigt

Trods kritik af manglende økonomisk opbakning fra politisk hold myldrer det frem med Søren Kierkegaard-inspirerede initiativer fra græsrodsplan i 200-året for hans fødsel. Samtidig færdigudgives i dag historisk stort bogprojekt

I et tilbageblik på sin 39-års fødselsdag den 5. maj 1852 skrev Søren Kierkegaard med vanlig tør humor: (...) jeg havde betænkt at celebrere min Geburtsdag med noget Nyt, jeg aldrig før har smagt, americansk Olie.

Knap så kras bliver han fejret i år, selvom nogle arrangører synes, den harske smag ikke er helt overdøvet. En uforudset stærk græsrodsbevægelse er kommet fødselaren til undsætning.

LÆS OGSÅ:
Eksistensen kan ikke udtrykkes i en oneliner

Der har været megen polemik omkring det officielle Danmarks prioritering af Søren Kierkegaards 200-års-jubilæum, som i sammenligning med H.C. Andersen-fejringen i 2005 bliver en sparsom affære. Kulturministeriet bevilgede 65 millioner kroner til H.C. Andersen-jubilæet i 2005, mens Kierkegaard-fejringen har fået 1,65 millioner kroner af ministeriet. Eksistentialisme-Kierkegaard er langt fra så folkelig som eventyr-Andersen, lød en del af begrundelsen.

Ikke mindst lederen af Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Pia Søltoft, har beklaget politikernes økonomiske prioritering, som hun finder helt uforståelig og har kaldt skandaløs.

Men, mener hun, det er trods alt forrygende så meget, vi har fået for så lidt penge.

LÆS OGSÅ: Kierkegaards opbyggelige ... rejse mod Kierkegaard

For der sker faktisk noget. En hel del. Det er bare græsrødderne og private fonde i stedet for staten, der trækker læsset. Fra kirker, kunst- og kulturcentre og uddannelsesinstitutioner til helt almindelige folk med interesse for Kierkegaard. I alle dele af landet og langt udenfor; fra sang, dans og foredrag i Cameroun over kierkegaardsk rockteater i Kina til filmforevisninger i Libanon.

Antallet af arrangører er overraskende stort, varieret og internationalt. Det havde vi ikke set komme, siger Rasmus Quistgaard, projektleder på Programrådet Kierkegaard2013 og blandt dem, der koordinerer tilmeldte tiltag.

Der bliver i gennemsnit fem Kierkegaard-arrangementer om dagen i maj, og listen vokser. Det kommende halve år vil der dårligt gå en dag uden en Kierkegaard-forelæsning, udstilling eller lignende et eller andet sted i Danmark.

LÆS OGSÅ: Skygge over Kierkegaard-fejring

Men vi når ikke ud til alle mennesker i hele verden, det er der ikke ressourcer til. Børnehaveklasser eller frisør Iben på 26, der overhovedet ikke interesserer sig for Søren Kierkegaard, når vi nok ikke, siger Rasmus Quist-gaard.

Selvom der sker overraskende meget, er der et problem, mener Rasmus Quistgaard: Det er nemmere at få private fonde til at støtte arrangementer end marketing og kampagner, og derfor risikerer arrangementerne at blive overset, fordi de ikke bliver synliggjort.

Men også universiteter, forlag, medier og museer markerer Kierkegaards jubilæum. Verdens største profiler inden for Kierkegaard-forskningen samles i København den 6.-8. maj. Man kan se oprindelige Kierkegaard-genstande på Københavns Museum fra den 5. maj, selve fødselsdagen, og de fleste større forlag har bøger på vej. DR og TV 2 markerer ikke jubilæet i samme omfang, som de gjorde med H.C. Andersen, men begge har planlagt en række programmer i løbet af hele 2013.

Og netop i dag finder årets måske største Kierkegaard-begivenhed sted: færdig-udgivelsen af Søren Kierke-gaards Skrifter, det 55. bind i serien, som har været 19 år undervejs.

En milepæl, kalder Pia Søltoft fra Søren Kierkegaard Forskningscenteret udgivelsen og sammenligner den som fremtidigt referencegrundlag med Stephanus-udgaven af Platon fra 1578. Intet mindre.

For første gang har Kierkegaard-forskerne et fælles udgangspunkt, én tekst at tolke ud fra, mens almindeligt interesserede kan læse med på den gratis tilgængelige internetudgave af mammutprojektet, som primært er gået ud på at skabe et noteapparat til filosoffens mange referencer og flittige brug af fremmedord.

Jeg tror ikke, der i Danmark skabt et større samlet bogprojekt, siger professor og tovholder på projektet Niels Jørgen Cappelørn samtykkende om de 24.962 sider , 208 tekstredegørelser og 72.628 kommentarer til hele Kierke-gaards forfatterskab.

Værket, der blev påbegyndt i 1994, har kostet statskassen omkring 165 millioner kroner.

Summa summarum kan man måske runde af med et andet Kierkegaard-citat, nedfældet i privatjournalen på hans 35 års fødselsdag:

Mørkt seer det ud; og dog er jeg saa rolig. / Denne min Geburtsdag vil blive mig uforglemmelig!