Prøv avisen

Grønlandsk minister kritiserer folkeskolen

Grønlandsk dreng med sin cykel laver tyggegummi bobel ved fodboldbanen i Narsaq i sydgrønland.

Unge danskere ved for lidt om Grønland og om Danmarks rolle som tidligere kolonimagt i landet, mener Grønlands minister for undervisning, forskning, kultur og kirke Mimi Karlsen

Den danske folkeskole har forsømt undervisningen i, at Danmark historisk set har underlagt sig Grønland som kolonimagt. Det mener Grønlands minister for undervisning, forskning, kultur og kirke, Mimi Karlsen.

"Danske unge ved simpelthen for lidt om Grønland og den danske kolonitid, der i den grad har præget Grønland. Det mærker de mange unge grønlandske uddannelsessøgende, der kommer til Danmark for at tage en uddannelse. De kommer selv til landet med en god viden om danske forhold, men når de så kommer til uddannelsesstedet, møder de jævnaldrende danskere, der intet kendskab har til Grønland, rigsfællesskabet eller kolonitiden," siger Mimi Karlsen, der mener, at de unge danskeres uvidenhed om Grønland svækker de grønlandske studerendes muligheder for at blive godt integreret i Danmark.

"Det sætter de grønlandske studerende i forlegenhed, når deres jævnaldrende spørger, hvor de har lært at tale dansk, eller undrer sig over, at de ikke drikker sig fulde "som andre grønlændere". Men det burde allerede være en naturlig del af undervisningen i folkeskolen at fortælle, at der sidder jævnaldrende børn i Grønland og lærer dansk, fordi de er tvunget til det," siger Mimi Karlsen.

Hun savner i det hele taget mere dansk selvkritik i undervisningen.

"Det er ikke billedet af de veluddannede og velintegrerede grønlændere, der passer deres job eller deltager i krigen i Afghanistan, der fylder i dag. Men billedet af den hjemløse fulde grønlænder. Men alt for få danskere tænker over, at en stor del af de sociale problemer, som Grønland bliver forbundet med, faktisk kan spores tilbage til kolonitiden. For den sociale arv er ofte gået ned og ned på grund af det grønlandske mindreværdskompleks, som de danske koloniherrer skabte, da de tog til Grønland for at bestemme alt. Og det burde folkeskolen undervise mere i," mener hun.

Professor på Danmarks Pædagogiske Universitet Per Fibæk Laursen mener også, at den danske folkeskole forsømmer at undervise i Danmarks rolle som kolonimagt.

"Jeg oplever, at Grønland er et populært emne for temauger og projektarbejder i de yngste klasser, men der fokuseres oftest kun på det eksotiske med Grønlands vilde natur og anderledes levevis og næsten aldrig på det dansk-grønlandske forhold," siger han.

Ifølge Per Fibæk Laursen er det med til at give eleverne et lidt for idylliseret billede af Danmark, fordi de ikke hører noget om de negative sider ved kolonitiden.

Den danske undervisningsminister, Tina Nedergaard (V), kan ikke genkende billedet af en dansk folkeskole, der nedprioriterer undervisningen i den fælles dansk-grønlandske historie:

"Jeg er ked af, at den grønlandske minister ikke mener, vi underviser nok i Grønlands historie i den danske folkeskole. For jeg går helt klart ud fra, at skolerne prioriterer og giver plads til undervisning i den fælles historie, vi har med Grønland. Jeg har bestemt ikke grundlag for at mene, at den undervisning ikke er tilstrækkelig."

ohrstrom@kristeligt-dagblad.dk

washuus@kristeligt-dagblad.dk