Grænseforeningens bagland kræver svar fra ledelsen efter afdækning af dårligt arbejdsmiljø

Lokalforeninger under Grænseforeningen har i et brev afkrævet svar fra bestyrelsen efter beskrivelser af dårligt arbejdsmiljø i foreningens sekretariat