Grønlands Kriminalforsorg: ”Vi gjorde vores bedste for at hjælpe”

Direktør for Grønlands Kriminalforsorg fremhæver, at myndighederne arbejdede hårdt for at få den terminalt syge Barselaj Ertaq tilbage til Østgrønland

Et af de få billeder taget af Barselaj Ertaq, da han for et par år siden besøgte sin bistandsværge Niels Grann. Barselaj Ertaq sad i forvaring i Herstedvester, dømt for alvorlige forbrydelser i Grønland, men for fem år siden skete der ifølge Niels Grann en markant ændring. Tiden i fængslet havde forstærket hans kristne tro, og han kom ud af sit hashmisbrug. – Privatfoto.
Et af de få billeder taget af Barselaj Ertaq, da han for et par år siden besøgte sin bistandsværge Niels Grann. Barselaj Ertaq sad i forvaring i Herstedvester, dømt for alvorlige forbrydelser i Grønland, men for fem år siden skete der ifølge Niels Grann en markant ændring. Tiden i fængslet havde forstærket hans kristne tro, og han kom ud af sit hashmisbrug. – Privatfoto.

”Vi gjorde vores bedste for at hjælpe Barselaj Ertaq, og der blev gjort en kolossal indsats for at koordinere hans behandling og sørge for, at han kunne vende tilbage til Østgrønland, da han var meget syg.”

Direktør for Kriminalforsorgen i Grønland Naaja Hjelholt Nathanielsen kan ikke genkende de pårørendes billede af, at de grønlandske myndigheder har svigtet den 55-årige Barselaj Ertaq, der døde den 29. januar i år.

Naaja Hjelholt Nathanielsen oplyser, at de i øjeblikket 24 forvaringsdømte grønlændere, der er indsat i Herstedvester Fængsel, fordi de har begået alvorlig kriminalitet i Grønland, ikke kan benådes ifølge den grønlandske kriminallov, men kun prøveløslades. Den afgørelse træffes af det grønlandske retsvæsen.

”Man vil normalt overveje at løslade en døende indsat. Men det er en proces, der dels afhænger af, hvilken type dom vedkommende har, og hvad vedkommende er dømt for. Der er derfor ingen automatik i den proces,” siger Naaja Hjelholt Nathanielsen.

Der var indkaldt til et retsmøde om prøveløsladelse i Nuuk den 6. december 2016. Men mødet blev aflyst. Ifølge Kirsten Thomassen, der er dommer ved Retten i Grønland, gjorde kredsretten, hvad den kunne for at få berammet et nyt retsmøde.

Anja Eliassen, der er juridisk fuldmægtig i Kriminalforsorgen i Herstedvester Fængsel, oplyser, at myndighederne normalt forsøger at arbejde for en benådning, når indsatte dømt i Danmark lider af en alvorlig sygdom. Men benådning er en langvarig proces, og i praksis er benådninger sjældne.

”Selve benådningen skal bevilges af Dronningen, og benådning vil være en vurdering i den enkelte konkrete sag. I andre tilfælde kan en syg indsat få straffeafbrydelse med henblik på igen at afsone straffen, hvis vedkommende bliver rask,” forklarer Anja Eliassen.