Prøv avisen

Guide skal hjælpe psykisk syge til at blive i jobbet

Guide skal hjælpe virksomhederne til at forebygge og takle psykiske sygdomme på arbejdspladsen. Foto: Foto: MAGNUS MØLLER NORDFOTO 2001

Hver fjerde sygemelding skyldes en psykisk lidelse. Ny guide skal hjælpe virksomheder til at forebygge de psykiske sygdomme og takle det bedre, når medarbejdere alligevel rammes

Godt 500.000 danskere rammes på et tidspunkt i deres liv af en svær depression, 350.000 lider af angst, og omkring 400.000 går ned med stress. De psykiske lidelser har for længst gjort deres entre som folkesygdomme, der rammer danskerne bredt og på tværs af alder og sociale skel. Men det har ikke nødvendigvis betydet, at landets arbejdspladser og virksomheder er tilstrækkeligt rustede, når en medarbejder eller kollega bliver ramt.

Det skal en ny guide med støtte fra Beskæftigelsesministeriet nu forsøge at råde bod på. Guiden, der henvender sig til både offentlige og private virksomheder, afliver ikke bare myter og udfordrer tabuer, men giver også konkrete anvisninger til, hvordan man forebygger sygdom og tager de vanskelige samtaler, når den alligevel rammer.

"Hver fjerde sygemelding skyldes i dag en psykisk lidelse, og sidste år blev halvdelen af alle førtidspensioner bevilget på baggrund af psykiske lidelser. Vi taler altså om et massivt problem, som der er al mulig grund til at sætte ind i mod. Med den ny guide får virksomhederne nogle meget konkrete redskaber, der kan hjælpe dem til at fastholde deres medarbejdere frem for at sygemelde eller fyre dem," siger kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen Torben D. Jensen. Han understreger, at det er et netværk af virksomheder, der selv har medvirket i initiativet.

Fra Depressionsforeningen lyder det, at det er på høje tid, at der sættes ind over for den del af arbejdsstyrken, som rammes af psykiske lidelser. Men at en tidlig indsats fra arbejdspladsen først for alvor vil batte, når behandlingssystemet samtidig kan garantere bedre behandling. I dag er det kun de 18-37-årige, der har krav på terapi, mens andre må nøjes med medicinsk behandling, hvis de ikke selv kan betale.

"Det er dog et væsentligt skridt i den rigtige retning, for der er ingen tvivl om, at jo hurtigere sygdommen opdages, jo bedre er chancerne for hurtig behandling og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det kræver netop, at arbejdspladserne forholder sig mere åbent og fordomsfrit. I dag er psykiske lidelser fortsat tabuiserede, og der er ingen tvivl om, at en kræftsyg kollega nok møder mere støtte og opmuntring end en depressiv medarbejder," siger foreningens sekretariatsleder, Kasper Tingkær.

Ledere og medarbejdere ved ældreplejen i Skanderborg Kommune har været med til at udforme og afprøve den nye guide, og her er distriktschef Jørgen Nørgaard Christensen ikke i tvivl om, at guiden netop har været med til at skabe større åbenhed.

"Det har haft stor betydning for de ansatte, som har haft problemer med stress eller depression. De oplever, at der er blevet taget hånd om dem på en god og omsorgsfuld måde og er taknemmelige for, at der er blevet taget hul på problemet tidligt. Tabuet er her stadig, men der er ingen tvivl om, at det er blevet lidt mindre i de to år, vi har arbejdet efter guidens retningslinjer," siger han.

bech-jessen@k.dk