Prøv avisen

Gymnasielærere: Undervisningen har godt af blandede elever

Det kan bruges aktivt i undervisningen, at eleverne i gymnasieklasserne kommer med forskellig baggrund.

Undervisningsmiljøet på gymnasierne bliver bedre, hvis eleverne i klassen kommer med forskellig baggrund og forskellige erfaringer.

Det mener Gymnasieskolernes Lærerforening.

I torsdagens udgave af Berlingske ytrer rektorerne på de danske gymnasier ønske om at kunne fordele elever efter karakterer.

Det skal sikre en større blanding af fagligt stærke og svage elever og være med til at forhindre gymnasier, hvor en stor andel af eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk.

- Som lærere kan vi aktivt bruge det i undervisningen, lyder det fra gymnasielærernes formand, Annette Nordstrøm Hansen, der har undervist i 30 år i samfundsfag og dansk.

- Jeg har selv haft stor glæde af, at elever med anden etnisk baggrund kommer med viden, som kan bruges i undervisningen. Det er med til at hæve kvaliteten, og det er vigtigt for de unge, at gymnasiet er et mødested for alle, siger hun.

Som det ser ud i dag, er der stor forskel på den etniske sammensætning af elever på gymnasierne.

På københavnske gymnasier som Rysensteen Gymnasium og Sankt Annæ Gymnasium er andelen af elever med udenlandsk herkomst ifølge Berlingske henholdsvis fem og seks procent.

Omvendt gælder det mere end halvdelen af eleverne på Københavns åbne Gymnasium.

Annette Nordstrøm Hansen mener, at det er "inspirerende for alle", når elever med forskellig baggrund og faglige kvalifikationer mødes.

Hun er ikke bange for, at en mere ligelig fordeling vil trække de dygtigste elever ned.

- Efter min opfattelse er der ikke noget belæg for at tro, at det skulle trække dem ned, at man går i en klasse med elever, der er mere udfordrede.

- Det kræver selvfølgelig, at vi laver en differentieret undervisning. Men det skal vi allerede i dag med de elever, vi har, siger gymnasielærernes formand.