Prøv avisen

Gymnasier går i offensiv mod alkohol-rejser

Turene til den tjekkiske hovedstad er blevet kritiseret efter flere episoder med vold og hærværk begået af de danske unge, og rektorformanden bebuder, at gymnasierne nu vil gøre en ekstra indsats for at advare mod rejserne. Foto: NICOLAI HOWALT Denmark

Gennem de seneste år er gymnasiers alkoholregler strammet kraftigt. Rektorer vil gøre forældre det klart, at gymnasierne intet har med drukrejser at gøre

I løbet af 10 år er det lykkedes gymnasierne at reducere elevers alkoholindtagelse på studieture kraftigt. Stort set alle introture for nye gymnasieelever er i dag helt alkoholfri, og når gymnasieeleverne er i udlandet med deres lærere, er reglerne oftest, at én aften med moderat alkoholindtagelse er tilladt.

LÆS OGSÅ: Når systemet er alt

Det oplyser gymnasierektorernes formand, Jens Boe Nielsen, der er rektor på det københavnske Nørre Gymnasium. Opstramningen står i kontrast til sidste uges mediedebat om gymnasieelever, der rejser på vinterferie til Prag for at drikke sig fulde. Rektorernes formand har i øvrigt medvirket i en undersøgelse i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, som viser, at gymnasieelevers alkoholindtagelse er faldet betydeligt fra 1996 til 2012.

Vi har i de seneste år været udsat for et sandt bombardement af henvendelser om de unges problematiske alkoholvaner, og det har ført til, at de fleste gymnasier har strammet op, siger Jens Boe Nielsen.

LÆS OGSÅ:
I Danmark lever den gode fortælling om alkohol

Turene til den tjekkiske hovedstad er blevet kritiseret efter flere episoder med vold og hærværk begået af de danske unge, og rektorformanden bebuder, at gymnasierne nu vil gøre en ekstra indsats for at advare mod rejserne.

Prag-turene viser, at selvom gymnasieelever drikker mindre i dag, ændrer det ikke ved, at nogle går meget alvorligt til værks, når de drikker. Det er ikke os, der arrangerer turene, men derimod rejsebureauer. Men vi ved, at de sniger reklamemateriale ind på gymnasierne. Selvom vi risikerer at blive kritiseret for at blande os i, hvad eleverne laver i deres ferie, vil jeg til næste år i tydeligere vendinger end før sige til forældrene, at de ikke skal sende deres børn af sted, siger Jens Boe Nielsen.

LÆS OGSÅ: Forældre må tage ansvar for unge på druk

Det samme vil Allan Kjær Andersen, rektor på Ørestad Gymnasium. Han peger på, at mange elever overtaler deres forældre ved at henvise til, at de andre fra klassen skal med til Prag. Dertil kommer, at nogle forældre faktisk ikke har forstået, at det ikke er gymnasiet, men et rejsebureau, der arrangerer. Ofte med gymnasieelever hyret som stråmænd til at hverve deres klassekammerater.

Prag-turene udstiller, hvor stærk en alkoholkultur vi er oppe imod. Vi vil advare forældrene imod en markedsføring, som jeg mener er ulovlig. Halvdelen af eleverne er under 18 år, og det er forbudt at markedsføre ture, hvor alkohol er en tydelig del af konceptet, over for denne aldersgruppe, siger han.

Ørestad Gymnasium har selv en politik for studieture om, at alkohol som regel tillades på en enkelt festaften. Et totalt forbud oplever rektoren ikke, at der er opbakning til fra elever og forældre.

Stenhus Gymnasium i Holbæk har imidlertid for to år siden indført et totalt alkoholforbud på studierejser. Rektor Per Farbøl argumenterer med, at det sender det klareste signal om, at studieture er en del af uddannelsen, og at de unge skal være gode repræsentanter for Danmark ude i verden:

Jeg vil da ikke udelukke, at nogle elever overtræder forbuddet. Men det sætter nogle klare rammer, og som samfund holder vi jo heller ikke op med at lovgive, fordi nogle overtræder loven.

Selvom en del elever mukker, når de får at vide, at de ikke må drikke, støtter formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Malene Nyborg Madsen, gymnasierektorernes linje. Hun er dog ikke tilhænger af det totale forbud på studierejser:

På studieture skal indtaget af alkohol selvfølgelig ikke gå ud over det faglige indhold, men derfor kan man godt have en enkelt aften, hvor eleverne og deres lærere nyder en øl eller et glas vin.