Ny forsøgsordning skaber håb for børn med angst og depression

Børn med angst og depression må ofte gå forgæves efter hjælp hos kommunerne. Det kan få fatale konsekvenser, ifølge forskere. De håber, at en ny og effektiv forsøgsordning, som bygger på et 13-ugers intensivt kursus, kan være børnenes redning.

Fordelen ved at gribe ind over for angst og depression allerede i barneårene er, at man med relativt få midler og på udramatisk vis mener at kunne hjælpe mange børn.
Fordelen ved at gribe ind over for angst og depression allerede i barneårene er, at man med relativt få midler og på udramatisk vis mener at kunne hjælpe mange børn. Foto: Modelfoto.

Mange forældre løber i dag panden mod en mur, når de beder om hjælp til et barn med angst eller depression. Der findes nemlig stort set ingen tilbud til de børn, der mistrives, men samtidig ikke er syge nok til at få specialiseret hjælp på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling.

Psykiatrifonden anslår, at det årligt drejer sig om 5000-10.000 børn i Danmark. Børn, hvis psykiske problemer kan betyde, at de ikke trives i skolen, har mange forsømmelser og isolerer sig fra fællesskaber.

Flere eksperter påpeger, at ubehandlet angst og depression kan få alvorlige konsekvenser for denne gruppe af børn.

”Vi ved fra undersøgelser, at deres symptomer ikke kun er forbundet med at have det dårligt her og nu, ofte klarer de sig dårligere i skolen, end de burde ud fra evner og social status, og de er i øget risiko for at klare sig dårligere i uddannelsessystemet senere hen og for at få en psykisk sygdom i unge- og voksenalderen. Og jo længere tid de går med symptomerne, jo større er risikoen for, at de udvikler en sværere psykisk sygdom,” siger Pia Jeppesen, børne- og ungdomspsykiater fra Forskningsenheden i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden.

Nyt projekt skal hjælpe børn med angst og depression

Men et nyt forsøg i kommunalt regi, som Psykiatrifonden og TrygFonden står bag, skal nu afprøves for at se, om det kan være fremtidens løsning for de mange ubehandlede børn med angst og depression. Projektet, som er i sin første fase og netop nu afprøves i fire danske kommuner, hedder ”Mind my mind” og bygger på et 13-ugers intensivt kursus for børnene, hvor samtaler med en psykolog og hjemmetræning kobles.

”Det her forsøg kan komme til at udfylde det hul, der er i systemet i dag, hvor der til en stor gruppe børn ofte ikke er noget behandlingstilbud. I kommunerne er der mange forskellige måder at arrangere sig på, men ofte vejleder pædagogisk-psykologisk rådgivning lærerne og hjælper måske til med at udrede børnene. Men egentlig behandling er der ikke meget af,” siger Per Hove Thomsen, klinisk professor på børne- og ungepsykiatrisk afdeling i Risskov.

En del af ”Mind my mind”-projektet går således ud på at opkvalificere det personale, som i dag sidder i de pædagogisk-psykologiske rådgivninger. Og selve behandlingen bygger på de mest anerkendte behandlingsmetoder som såkaldt kognitiv terapi og adfærdsterapi.

Fordelen ved at gribe ind over for angst og depression allerede i barneårene er, at man med relativt få midler og på udramatisk vis mener at kunne hjælpe mange børn.

Som det er i dag, er kommunerne slet ikke gearede til det, mener Anne Lindhardt, der er formand for Psykiatrifonden og centerchef på Psykiatrisk Center Bispebjerg.

”Vi er meget optagede af, at vi får skabt et tilbud, som kommunerne ikke kan sige nej til som følge af den økonomiske byrde. Der er selvfølgelig nogle investeringer til en start, men når først det kører, vil det ud fra vores beregninger kun koste 15.000- 20.000 kroner pr. barn. Og vi er slet ikke i tvivl om, at behovet er der,” siger hun.

Indtil videre kører indsatsen kun som et pilotprojekt. De næste par år vil man indlemme flere kommuner i projektet, og først på den lange bane kan man se, om tiltaget som antaget også samfundsøkonomisk vil være en gevinst.

”Selvfølgelig skal man være interesseret i at investere i børns psykiske helbred her og nu. For det er jo et nyt tilbud, som ikke før har været der. Men hvis man kan undgå en dyr indlæggelse på en psykiatrisk afdeling fem år senere, så vil der i hvert fald samlet set være en besparelse,” siger Pia Jeppesen.

”Mind my mind” kører på forsøgsbasis i Herning, Randers, Slagelse og Vordingborg Kommuner.