Prøv avisen

Haarder: Skoler bør bede fadervor

Bertel Haarder mener, at fadervor og salmesang er en værdifuld del af den danske kultur. Undervisningsministeren ser gerne, at folkeskolerne skeler til de katolske skoler og begynder at bede fadervor. – Foto: Leif Tuxen.

Undervisningsminister Bertel Haarder (V) ser gerne, at flere folkeskoler i Danmark begynder at bede fadervor

Bertel Haarder har dementeret sine udtalelser om fadervor. Læs her.

Jeg vil kraftigt opfordre til, at alle skoler i Danmark indfører morgensamling med både fadervor og salmesang. Det er en utrolig værdifuld del af vores kultur, som jeg synes, det ville være vanvittigt at forbyde.

Så klar er meldingen fra undervisningsminister Bertel Haarder (V), som dermed giver sin støtte til de af landets skoler, der stadig beder fadervor. Derfor ønsker undervisningsministeren heller ikke at tage stilling til den konkrete sag fra Nørre Nissum Skole, hvor en skoleleder afviser at fritage eleverne fra skolens morgensamling, hvori fadervor indgår.

Fornylig understregede Bertel Haarder i et brev til den ateistiske forening Humanistisk Samfund, at det ifølge folkeskoleloven er muligt at fritage elever for at deltage i fadervor.

Det er muligt at blive fritaget for at deltage i morgenbøn, hvis forældrene ikke ønsker, at deres barn skal deltage heri. En sådan fritagelse gives af skolens leder, lød ministerens svar dengang.

Jeg vil helst ikke tage stilling til den enkelte sag. Det må blive en drøftelse mellem forældre og skolebestyrelse. De må sammen finde ud af, om det er fritagelse nok, at eleven ikke behøver folde hænderne, eller om det betyder, at eleven skal have lov til at gå udenfor. Jeg vil ikke blande mig i, hvordan fritagelsen foregår, siger Bertel Haarder.

Til gengæld vil ministeren gerne lange ud efter Humanistisk Samfund, som i øjeblikket forsøger at påvirke politikerne til at ændre loven om fadervor i folkeskolen.

Jeg fornemmer, at ateisterne mener, de skal beskytte muslimerne mod fadervor og salmesang i de danske skoler. Men Humanistisk Samfund kæmper en misforstået kamp for de religiøse mindretal. Faktum er, at muslimerne er tættere på Bertel Haarder og Birthe Rønn Hornbech, end de er på ateisterne. Det er svært at finde muslimer, som har noget imod folk, der tror. Det er også derfor, vi ser så mange muslimer på de katolske skoler, fastslår undervisningsministeren.

Bertel Haarder tilføjer, at danske folkeskoler med fordel kan skele til netop de katolske privatskoler i Danmark.

Jeg ser gerne at man som på de katolske skoler begynder at bede fadervor. Det er en vigtig del af vores kulturskat, siger han.

schelde@kristeligt-dagblad.dk