Haarder står igen i spidsen for kamp mod ekstreme imamer

Kirkeministeren genoptager sit 12 år gamle projekt med at holde hadprædikanter uden for landets grænser.

Kultur- og kirkeminister Bertel Haarder (V) har sat sig for bordenden i de forhandlinger, der skal føre til en skærpet indsats mod ekstreme imamer og radikalisering generelt.

Og det er ikke første gang, den garvede Venstre-minister kaster sig ind i kampen mod hadprædikanter.

Som integrationsminister i VK-regeringen var han i 2004 med til at skærpe reglerne for ophold til imamer. Ligesom i de igangværende forhandlinger talte Haarder for 12 år siden om et særligt "værdighedskrav".

I 2004 dækkede det over, at der ikke skulle gives opholdstilladelse til religiøse forkyndere, hvor der er grund til at antage, at vedkommende "vil udgøre en trussel mod den offentlige tryghed, den offentlige orden, sundheden, sædeligheden eller andres rettigheder og pligter".

Loven, der trådte i kraft i sommeren 2004, stillede også krav til, at udenlandske religiøse forkyndere skulle have en "relevant baggrund eller uddannelse" for at forkynde i Danmark og ikke modtage offentlig forsørgelse.

Men de skærpede krav resulterede ikke i afvisning af nogen imamer.

I foråret 2015 viste et svar fra daværende justitsminister Mette Frederiksen (S) til Folketingets Retsudvalg, at ingen religiøse forkyndere det sidste årti har fået afslag på ophold, fordi de anses for at være til fare for statens sikkerhed.

Tilbage i 2004 var fokus rettet mod imamer, der opfordrede til omskæring af kvinder og vold mod jøder, mens debatten i dag er aktuel, efter en TV2-dokumentar blandt andet har afsløret imamer i at opfordre kvinder til at blive hos voldelige mænd.

Som integrationsminister luftede Bertel Haarder i sin tid også idéen om en decideret imamuddannelse. Et lignende forslag drøftes også i de igangværende forhandlinger.

I et folketingssvar fra 2004 meddelte Haarder, at han overvejede, om der "skal stilles krav om deltagelse i dansk- og samfundsundervisning" for udenlandske forkyndere. Det var også på bordet at stille krav om danskkundskaber for at opnå vielseskompetence.

Regeringen har onsdag lagt tre konkrete forslag på forhandlingsbordet: Ekstreme imamer skal nægtes indrejse, fratages retten til at vie folk og kunne retsforfølges for ytringer, der undergraver dansk lovgivning.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) erkendte efter onsdagens møde med de øvrige partiledere, at det ikke er første gang, Christiansborg gør et forsøg på at bremse ekstreme imamer.

- Det er vigtigt, at der handles, så vi ikke gentager det mønster, vi måske har set igennem årene, hvor problemstillingerne bliver afdækket og forargelsen er stor. Der råbes højt. Men så falder tingene ned igen, og året efter bliver man så overrasket på ny.

- Jeg er meget bevidst om, at danskerne har en forventning om, at det denne gang går anderledes, sagde han.

Partierne mødes hos Bertel Haarder til næste forhandlingsmøde torsdag 7. april.