Hadforbrydelser mod jøder fylder i statistikken. Men vi ved “deprimerende lidt” om det reelle omfang

I politiets seneste opgørelse ses en markant stigning i hadforbrydelser mod jøder. Men statistikkerne er forbundet med usikkerhed, og det reelle omfang af antisemitisme er ukendt, mener ekspert