Prøv avisen

Handicappede bruges til bondefangeri

Senest har Helpforce bedt om 1000 kroner til et lejrophold for ensomme handicappede. Af de 1000 kroner er maksimalt 200 kroner gået til de handicappede. Mindst 800 kroner har Helpforce indkasseret til sig selv. - Foto: Henrik Sørensen/BAM

Velmenende danskere har støttet handicappede med 1000 kroner. Men maksimalt 200 kroner er gået til de handicappede

Den danske virksomhed Helpforce kritiseres for at slå plat på handicappede. Det sker, efter at Helpforce har ringet til tusindvis af danske virksomheder og bedt dem støtte Dansk Handicap Forbund.

Senest har Helpforce bedt om 1000 kroner til et lejrophold for ensomme handicappede. Af de 1000 kroner er maksimalt 200 kroner gået til de handicappede. Mindst 800 kroner har Helpforce indkasseret til sig selv. Det bekræfter Jannich Petersen, direktør i Helpforce. Hver uge er der kunder, som klager til Dansk Handicap Forbund over behandlingen hos Helpforce, oplyser Helge Barnewitz, direktør i Dansk Handicap Forbund. Ikke desto mindre har Dansk Handicap Forbund ingen aktuelle planer om at afbryde samarbejdet med Helpforce, fortæller han.

Set I forhold til, hvor mange der giver et bidrag, er det en lille andel, der klager, siger Helge Barnewitz.

En af de utilfredse kunder mener, at Dansk Handicap Forbund burde trække sig fra samarbejdet med Helpforce.

Jeg er mildest talt utilfreds med Helpforce og stærkt chokeret over, at de handikappede kun får en meget lille del af de 1000 kroner, som jeg giver. Det fik jeg intet at vide om, da Helpforce ringede. Det er rent bondefangeri, siger John Hald og oplyser, at han har ringet omtrent 15 gange til Helpforce for at klage. Men det er umuligt at få kontakt med dem, siger han.

Kristeligt Dagblad er i besiddelse af et diplom, som kunderne får, når de siger ja til at støtte lejropholdet. På diplomet står, at man har givet en støtte til en værdi af 1000 kroner til de handicappede. Det mener Helpforces direktør er helt reel information, selvom blot 200 af kronerne går til de handicappede.

Hvis en kunde føler sig forurettet over det, så må vedkommende kontakte os. Vi tager gerne varen retur og afhenter den gratis, siger direktør Jannich Petersen.

Han oplyser, at åbenhed, etik og moral spiller en stor rolle for Helpforce, og at virksomheden gerne vil i kontakt med dens utilfredse kunder.

Helpforce kontakter ifølge direktøren dagligt 500 danske virksomheder med tilbud om at støtte handicappede. Foruden diplomet til 1000 kroner sælger Helpforce blandt andet kaffe og kuglepenne.

Både virksomhedens navn og hjemmeside minder om HelpDanmarks, som Kristeligt Dagblad i lørdags fortalte tjener store penge på at støtte syge børn på Rigshospitalet. HelpDanmark og Helpforce afviser, at de skulle have noget med hinanden at gøre.

hall@kristeligt-dagblad.dk

danmark side 3

Senest har Helpforce bedt om 1000 kroner til et lejrophold for ensomme handicappede. Af de 1000 kroner er maksimalt 200 kroner gået til de handicappede. Mindst 800 kroner har Helpforce indkasseret til sig selv. - Foto: Steffen Ortmann