Prøv avisen
Natursyn i forandring

Overblik: Her er Danmarks mest mangfoldige naturområder

I Himmerland sydøst for Aalborg er 7600 hektar højmose og vild natur hjemsted for elge og flere andre store dyr, herunder kronhjorte og vildsvin. Også den mere almindelige danske fauna er rigt repræsenteret, blandt andet i form af rådyr. Foto: Emil Kastrup Andersen

Forstfuldmægtig Erik Buchwald fra Naturstyrelsen har i en ph.d.-afhandling kortlagt de syv mest artsrige statsskove i Danmark. På kortet herunder er de markeret – sammen med syv andre unikke og artsrige danske naturperler