Her er hovedpunkterne i klimaloven

* Loven fastslår, at Danmark skal levere 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030. Der skal opstilles et delmål i 2025.

* Delmålet i 2025 skal Klimarådet foreslå i forbindelse med den klimahandlingsplan, som regeringen vil forhandle på plads med Folketingets partier i foråret 2020.

* Hvert femte år skal der sættes et delmål med et tiårigt perspektiv. I 2025 et mål for 2035, i 2030 for 2040 og så videre. Et nyt delmål må ikke være mindre ambitiøst end det seneste fastsatte delmål.

* Klimarådet bliver styrket og udvidet fra seks til otte medlemmer.

* Klimaministeren skal hvert år til en slags eksamen i Folketinget, hvor Folketinget skal vurdere, om regeringens initiativer er tilstrækkelige.

* Reduktionerne skal ske på dansk grund. Skulle der mangle nogle få procent i at nå 70 procentsmålsætningen til sidst, har partierne dog indført en mulighed for eksempelvis køb og annullering af CO2-kvoter.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

/ritzau/