Prøv avisen

HF skal tilbage til grundidéen

At HF skal være mere professionsorienteret er faktisk ikke en ny idé. For da man i sin tid oprettede uddannelsen, var det lige netop det, der var dens formål. Arkivfoto Foto: Asger Ladefoged

Man bør ændre HF til en samfundsfaglig ungdomsuddannelse, målrettet de mellemlange uddannelser, mener Liberal Alliance. Det er et opgør med ensretningen af ungdomsuddannelserne, som bringer HF tilbage til det oprindelige formål

Skal HF give adgang til alle de videregående uddannelser, eller skal uddannelsen indsnævres, så den bliver målrettet de mellemlange uddannelser såsom lærer, sygeplejerske og socialrådgiver?

Det er et af de spørgsmål, der kommer på bordet, når forhandlingerne om en ny gymnasiereform begynder i løbet af foråret.

En ny samfundsfaglig HF vil ændre på de strukturer, der er i det gymnasiale system i dag, og derfor foreslår Liberal Alliance, at man forhandler denne del først. Partiet ønsker at lave HF om, fordi de mener, at ungdomsuddannelserne er kommet til at ligne hinanden for meget, og derfor ønsker de et opgør med den ensretning. Det skal være klarere, hvad de forskellige ungdomsuddannelser skal kunne, hvilke muligheder de giver adgang til, og hvilke forventninger man stiller, fortæller uddannelsesordfører Merete Riisager.

”Det, som vi lægger op til, er et paradigmeskift inden for ungdomsuddannelserne, som handler om, at ungdomsuddannelserne gerne må være meget forskellige,” siger Merete Riisager.

Men at HF skal være mere professionsorienteret er faktisk ikke en ny idé. For da man i sin tid oprettede uddannelsen, var det lige netop det, der var dens formål.

I 1967 var der ikke så mange, som fik en studenter- eksamen, og derfor havde man behov for en uddannelse, som kunne kvalificere til blandt andet lærerseminariet og sygeplejerskeuddannelsen.

Det resulterede i, at man oprettede HF-kurser, som var adgangsgivende til de mellemlange uddannelser, men ikke til universitetet, forklarer Harry Haue, professor emeritus i uddannelses- videnskab ved Syddansk Universitet.

HF blev hurtigt en succes med lange ventelister. Derfor var man nødt til oprette flere kurser, og det blev ofte på gymnasierne. Da man i 1973 evaluerede uddannelsen, besluttede man at gøre den adgangsgivende til universitet. Men det er blot én blandt mange forandringer, der har været på HF.

Harry Haue kalder uddannelsen for et reformlaboratorium, hvor man prøvede forskellige ting af, som ofte senere blev overført til det almene gymnasium. Men en af de væsentligste forskelle mellem det almene gymnasium og HF, som eksisterede helt frem til 2005, var, at HF ikke var alment dannende, fortæller Harry Haue.

”Indtil 2005 havde HF bare været studieforberedende. Men da man lavede gymnasiereformen, sagde man, at alle gymnasiale uddannelser er ligeværdige, og at de derfor også alle sammen skulle være alment dannende. Det var et skridt væk fra den professionsorientering, som vi havde haft på HF i 1967, hvor man blev uddannet til et bestemt erhverv såsom folkeskolelærer eller sygeplejerske. Der sker altså et brud, og HF bliver for så vidt opnormeret til et egentligt gymnasialt niveau,” forklarer Harry Haue.

Men det er netop denne ensretning af ungdomsuddannelser, som Liberal Alliance ønsker at gøre op med, da Merete Riisager mener, at det er gået ud over kvaliteten. Derfor skal de forskellige ungdomsuddannelser have en tydeligere faglig profil.

Hvis Liberal Alliance kommer igennem med denne strukturændring af ungdomsuddannelserne i forhandlingerne om den nye gymnasiereform, vil det også blive et farvel til den alment dannende HF-uddannelse.

Alment dannende betyder ikke specialiseret, så hvis man laver en HF-uddannelse, som er professionsorienteret, kan den ikke samtidig være alment dannede, siger Harry Haue.

Andre læser lige nu